A szavazás szünetel
Helyi hirek | Eseménynaptár | Egyház | Sport
Kultúra | Oktatás | Felhívások | Helyi újság

Igari Csipet Óvoda

Óvodai jelentkezés és beiratkozás 2019


Óvodai jelentkezés és beiratkozás – 2019

Igari Csipet Óvodában

2019. április 24-től 26-ig 10.00- 12.00 óra

(Igar Fő utca 1. az óvodában)

 

A három éves kortól kötelező óvodai nevelés, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedhet.

 

A beiratkozás azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2016. december 31. születtek, és még nem járnak óvodába.

 

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

 

-        Óvodai jelentkezési lap (kitöltve) a nyomtatvány letölthető a www.igar.hu oldalon, illetve beszerezhető az intézményben.

-        a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

-        a gyermek születési anyakönyvi kivonata,

-        a gyermek TAJ kártyája

-         a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

-         a kötelező védőoltásokat tanúsító orvosi igazolás, vagy az oltási kiskönyv erre vonatkozó másolata.

-        a statisztikai nyilvántartásokhoz az alábbi igazolások szükségesek:

ñ tartós beteg esetében igazolás emelt családi pótlékról a Magyar Államkincstártól

ñ gyermekvédelmi támogatásról határozat

ñ 3 vagy több gyermeket nevelő család esetében a családi pótlék összegéről igazolás

ñ a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya.

 

A beiratkozási eljárás során a következő nyomtatványokat kell még a szülőnek kitölteni:

ñ  nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (Ha csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, ennek alátámasztására szolgáló dokumentum lehet: a szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, vagy a másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, vagy gyámhivatali határozat, vagy bírósági ítélet, vagy gyám esetén: gyámhivatali határozat)

ñ  nyilatkozat életvitelszerű lakcímről.

ñ  nyilatkozat a szűrővizsgálatokon való részvételről.

ñ  nyilatkozat a kiskorú gyermek átvevő személyéről, személyekről

ñ  nyilatkozat a kiskorú gyermek fényképezéséről, képek nyilvános használatáról,

ñ  nyilatkozat az esetleges fejtetvesség irtásának megkezdéséről.

 

Kelt.:Igar, 2019. április 01.                                                      Tóth Ágota Krisztina

                                       Intézményvezető
Elérhetőség


 Igari Csipet óvoda
Igar, Fő utca 1.
Tel: 25/506-102 mobil: -
e-mail: igaricsipetovoda@gmail.com
kapcsolattartó személy: Tóth Ágota  Krisztina Intézmény vezető


A településen 1979-ben nyílt meg az óvoda a helybeli gyermekek részére. Az óvoda a község központjában helyezkedik el. Nem óvodának épült, hanem egy öreg többször alakított épület. Az utóbbi néhány évben sikerült az épületet felújítani.


Szemléletváltás az intézményben megvalósuló pedagógiai fejlesztések során (Intézményi innováció) „A gyermek a miénk is, az enyém, a tied, mindannyiunké.” (Hermann Alice)


„Sárkány földön jártunk” Témahét Az Igari Csipet Csoportban Áttekintő táblázat 2009.11.09-13-ig terjedő időszakbanFelhasználónév:
Jelszó: