A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

111 308 688 FORINT

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 84,576043 %

A PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: KEHOP-2.1.3-15-2016-00002

A PROJEKT FIZIKAI BEFEJEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2023.12.30.

A projekt tartalma

Korábban a település ivóvízében vas és ammónia haladta meg a rendeletben előírt határértéket. A vízmű biztonságos vízellátását szolgáló új kút a földtani védettség, a vízigény, a jobb vízminőség, a földtani adottságok, és a minél kedvezőbb költségek figyelembe vételével a 100 – 120 m között feltárható felsőpannon vízadó rétegek bekapcsolásával valósult meg.

A vízműnél 2 db mélyfúrású kút szolgáltatja a település ellátását biztosító vízmennyiséget.

A rendszer kapacitása: 25 m3/ó x 23 ó = 575 m3/=d, ami a csúcs vízigények kielégítésére szolgál.

Ennek megfelelően a javasolt technológia:

  • A kutakból a magas vas; mangán és ammóniatartalom miatt új vízkezelő berendezésre építése
  • Klóradagolás törésponti klórozással
  • Kevertágyas homokszűrés kialakítása a képződött csapadék kiszűréséhez
    Aktívszenes szűrés a klór-amin származékok eltávolításához.
  • A kezelt víz új 50 m3-es tárolóba kerül, majd innen a meglévő nyomásfokozóval a hálózatba, ill. a meglévő magas tárolóba kerül.
  • A szűrők visszamosatása során keletkező mosóvizek ülepítése statikus ülepítőben. Iszap elszállítás hulladéktárolóba.

Kapcsolat

Igar Község Önkormányzata
7015 Igar, Fő utca 1.
+36 25/506-106
igarphiv@gmail.com