A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

112 512 167 FORINT

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 90 %

A PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: KEHOP-2.1.3-15-2016-00002

A PROJEKT FIZIKAI BEFEJEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2022.02.28.

A projekt tartalma

Település ivóvízében vas és ammónia haladja meg a rendeletben előírt határértéket. A megépítendő változat szerint a vízmű biztonságos vízellátását szolgáló új kutat a földtani védettség, a vízigény, a jobb vízminőség, a földtani adottságok, és a minél kedvezőbb költségek figyelembe vételével a várhatóan 100 – 120 m között feltárható felsőpannon vízadó rétegek bekapcsolásával tervezik.

A vízműnél 2 db mélyfúrású kút szolgáltatja a település ellátását biztosító vízmennyiséget.

A rendszer kapacitása: 25 m3/ó x 23 ó = 575 m3/=d, ami a csúcs vízigények kielégítésére szolgál.

Ennek megfelelően a javasolt technológia:

  • A kutakból a magas vas; mangán és ammóniatartalom miatt új vízkezelő berendezésre építése
  • Klóradagolás törésponti klórozással
  • Kevertágyas homokszűrés kialakítása a képződött csapadék kiszűréséhez
  • Aktívszenes szűrés a klór-amin származékok eltávolításához.
  • A kezelt víz új 50 m3-es tárolóba kerül, majd innen a meglévő nyomásfokozóval a hálózatba, ill. a meglévő magas tárolóba kerül.
  • A szűrők visszamosatása során keletkező mosóvizek ülepítése statikus ülepítőben. Iszap elszállítás hulladéktárolóba.