Tájékoztató a községben megkezdődött – az Európai Unió Európai Szociális Alap támogatásával megvalósuló – fejlesztésről

A kedvezményezett neve: Mezőszilas Község Önkormányzata

A projekt címe: Mezőszilas Község Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

A szerződött támogatás összege:   6 992 757 Ft.

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A projektet Mezőszilas Község Önkormányzata valósította meg, mint Gesztor önkormányzat. A projektben részt vesz, Sáregres, és Igar település is.

A projekt során megvalósult az ASP rendszer tesztelése, élesítése az Önkormányzati adó, Iktatás, Gazdasági rendszer, Ingatlan vagyon adatainak migrációja a régi szoftverből az új ASP rendszerbe.

Megtörtént az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ide értve az elektronikus űrlap-szolgáltatást, ipar- és kereskedelmi rendszer, hagyatéki leltár rendszer csatlakozása.

Megtörtént az Önkormányzati szakrendszer adatminőségnek javítása, tisztítása, a szakrendszerekbe bemigrált adatok ellenőrzése az ASP rendszer ellenőrzési moduljaival.

A tevékenység keretében kialakításra került három szabályzat, amely a gazdasági és pénzügyi szabályzat, IT biztonság szabályzat, Iktatás és iratkezelés szabályzat.

A tevékenység keretében megtörtént az önkormányzat elektronikus ügyintézési folyamatának kialakítása, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó belső szabályzások megalkotása, a szükséges önkormányzati rendeletek elkészítése, a folyamatban részt vevő ügyintézők felkészítése.

Beszerzésre kerültek az ASP rendszer működtetéséhez szükséges hardver eszközök és kártyaleolvasók, melyek a Közös hivatal három kirendeltségén Sáregresen, Igaron és a gesztor településen Mezőszilason kerültek telepítésre.

A projekt befejezési dátuma: 2018.06.30.

Projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00351