Igari Református Egyházközösség felhívása

Felhívás!
Az Igari Református Egyházközösség tulajdonában lévő 288/1 hrsz. alatt lévő temető egy részében a növényzet elöregedése miatt az ott lévő síremlékek veszélybe kerültek. Éppen ezért az Egyházközösség azt a határozatot hozta, hogy a kb 50 méter x 230 méter területen fekvő fás rész tisztítására felhívást tesz közzé.
A pályázat tárgya:
Személyenként 1db kb. 50 méter x 10 méteres terület megtisztítása (Elszáradt fák ki és összevágása, csihatagolás. A még élő erős fák kivágása tilos) az ott keletkező tűzifa saját célú felhasználásáért cserébe.
Pályázók köre:
– Minden igari állandó lakcímmel rendelkező magánszemély.
Pályázati feltételek:
– igari állandó lakcímmel rendelkező magánszemély
– egy lakcímről kizárólag 1 fő pályázhat
– a keletkező tűzifa elszállításáról a pályázó gondoskodik
– a pályázat benyújtásával vállalja, hogy a számára kitűzött területet 2024.09.30-ig megtisztítva adja át (tűzifa elszállítása, ágak tüzelése vagy mulcsolása, teljes csihatagolás)
– az ott végzett munka során a munkavédelmi előírásoknak való megfelelés és az értékvédelem a pályázó feladata.
Az elbírálás beérkezési sorrendben történik. Maximálisan az első 20 szabályosan benyújtott pályázat nyer pozitív elbírálást.
Koordinátor: Igar Község Önkormányzata (Hadi Éva +3630/468-0164)
Határidők:
Meghirdetés: 2024.07.01
Benyújtási határidő: 2024.07.01-2024.07.19
Pályázati adatlap
Döntés: 2024.07.22
Értesítés: 2024.07.22-2024.08.02
Kiosztás: 2024.08.03 10:00
Befejezési határidő: 2024.09.30
A kérelem benyújtása formanyomtatványon történik, melyhez csatolni kell az azonosító okmány és a lakcím kártya másolatát. (Igar Község Önkormányzata Igar Fő utca 1.)
A kiosztásért felelős:
Szabó Józsefné Igari Református Egyházközösség
Hadi Éva Igar Község Önkormányzata

Pályázati adatlap

Bölcsőde, óvoda- és iskolakezdési települési támogatás 2024

Tisztelt Szülők!

Igar Község Önkormányzata a helyi szociális ellátásokról szóló 8/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelete alapján támogatásban részesíti a bölcsődei, óvodai-, általános iskolai nevelésben és középfokú képzésben részesülő igari gyermekeket.
Az önkormányzat évi egyszeri alkalommal a szülő, gyám, törvényes képviselő kérelmére bölcsőde, óvoda- és iskolakezdési támogatást nyújt a bölcsődei, óvodai-, általános iskolai nevelésben és középfokú képzésben részesülő, Igar Község közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, Igar településen élő gyermek bölcsődei, óvodáztatási és iskoláztatási költségeihez:
a) a bölcsődés gyermekek esetében a bölcsődekezdési települési támogatás mértéke gyermekenként 15.000.- Ft. (Bölcsődei igazolás szükséges!)
b)az óvodás gyermekek esetében az óvodakezdési települési támogatás mértéke gyermekenként 15.000.- Ft,
c) az általános iskolai tanulók esetében az iskolakezdési települési támogatás mértéke gyermekenként 15.000.- Ft,
d) a gimnáziumban, szakközépiskolában, szakiskolában, technikumban tanulók esetében a támogatás mértéke gyermekenként 15.000.- Ft.(diákigazolvány fénymásolat szükséges!)
A támogatás iránti igényt minden év július 1. – július 31. között lehet benyújtani a 4. melléklet szerinti formanyomtatványon. A kérelem benyújtási határidejének elmulasztása jogvesztő.
A támogatásról a polgármester legkésőbb augusztus 10. napjáig dönt.
A támogatás kifizetésére a döntést követő 5. munkanapon belül kerül sor.
Kérelemnyomtatvány igényelhető a Mezőszilasi Közös Önkormányzati Hivatal Igari Kirendeltségénél, vagy letölthető a www.igar.hu (nyomtatványok) oldalról.

Igar, 2024. 06. 27.
Tisztelettel:
Molnár István
polgármester

Közszolgálati Tisztviselők Napja 2024

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatom Önöket, hogy Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértésével Mezőszilas Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta „a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá való nyilvánításáról” szóló 6/2017. (IV. 10.) önkormányzati rendeletet, mely szerint július 1-je a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nap.
E jogszabályi rendelkezésnek megfelelően a Mezőszilasi Közös Önkormányzati Hivatal Igari Kirendeltsége
 július 1-jén (hétfőn) ZÁRVA tart.

Dr. Kardos Tamás s. k.
jegyző

Semmelweis nap 2024

Kedves Betegeink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy július 1. Semmelweis-nap, a magyar egészségügy napja, amely az egészségügyi dolgozók számára munkaszüneti nap.
Erre való tekintettel
háziorvosi rendelőnkben az ellátás
2024. július 1-én, hétfőn
szünetel.

Ügyeleti elérhetőség sürgősségi esetben:
AZ EGYSÉGES ÜGYELETI TELEFONSZÁM:
1830

A MENTŐK VÉSZHELYZETI TELEFONSZÁMA:
112

Megértésüket köszönjük!
Igar Háziorvosi Szolgálat

Ajánlóívek átvétele és leadása

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!

A Mezőszilasi Helyi Választási Iroda 2024. április 20. napján, szombaton 8:00 és 16:00 óra között
az ajánlóív iránti igények fogadása és az ajánlóívek kiadása céljából
választási ügyeletet tart
a Helyi Választási Iroda székhelyén,
MEZŐSZILASON
(7017 Mezőszilas, Fô utca 111. — közös hivatal épületében).

Ezt követően, 2024. április 22. napjától az ajánlóívek kiadásával és átvételével kapcsolatos feladatokat munkanapokon, hivatali időben lehet intézni.

A Helyi Választási Iroda elérhetősége:
7017 Mezőszilas, Fő utca 111.
telefon: 06 25 247 001
mobil: +36-30 665 4531, +36 30 560 3975

Az ajánlóívek leadásának határideje:
2024. május 6., 16:00 óra

Fenti határidő  jogvesztő, az azt kõvetõen a Helyi Választási Irodába beérkező ajánlások nem vehetők figyelembe.

Mezôszilas, 2024. április 15.
Dr. Kardos Tamás s. k.
Választási Iroda vezetője