Lakossági hamu, salak kapcsolatos tájékoztatás

Lakossági hamu, salak kapcsolatos tájékoztatás
Természetes személyek fűtéséből és tüzeléséből származó hamu és salak
elszállítását cégünk akkor tudja vállalni, amennyiben az kis mennyiségben,
kihűlt állapotban és bezsákolva kerül a kommunális gyűjtőedényben
elhelyezésre, melynek egységes szabályait a MOHU MOL
Hulladékgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság honlapján
elhelyezett központi kommunikáció tartalmazza.

Bursa Hungarica pályázati kiírás 2024

Bursa Hungarica Pályázati kiírás
 2024. forduló

 Igar Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírja a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi pályázati fordulóját.

A pályázók köre:

Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű pályázók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2023/2024. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik 2024/2025. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

 Az ösztöndíj időtartama:

„A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2023/2024. tanév II. féléve és a 2024/2025. tanév I. féléve)

„B” típusú pályázat: 3×10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (2024/2025. tanév, 2025/2026. tanév és a 2026/2027. tanév)

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

A pályázat beadáshoz az EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció szükséges. A regisztrációt követően tölthetik fel pályázati adataikat a https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx oldalon. A feltöltést követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes.

A részletes pályázati kiírás elérhető a Polgármesteri Hivatalban, illetve a www.igar.hu oldalon.

Benyújtási határidő: 2023. november 3.

Igar, 2023. október 3.

Molnár István s.k.

polgármester

Meghívó közmeghallgatásra 2023. október 19.

MEGHÍVÓ KÖZMEGHALLGATÁSRA

 Értesítem Igar Község lakosságát, hogy
az Önkormányzat Képviselő-testülete
 2023. OKTÓBER 19. napján (csütörtökön)
1500 órakor
KÖZMEGHALLGATÁST
tart.

 Az ülés helye:   Igari Faluház
7015 Igar, Fő utca 1.

 Napirendi pontok:
1. Polgármesteri tájékoztató az önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről. Előterjesztő: Molnár István polgármester

2. Közérdekű kérdések, javaslatok

 A közmeghallgatásra községünk lakosait tisztelettel meghívom.

 A képviselő-testület a közmeghallgatáson részt venni kívánó Igar-Vámon és Igar-Vámszőlőhegyen élő lakosok részére (oda-vissza) igény esetén buszjáratot biztosít.

 A busz 14:45-kor Igar-Vámszőlőhegy, Petőfi Sándor utca és Táncsics Mihály utca kereszteződésénél lévő buszmegállótól indul (Kereszt völgy), majd ezt követően

14:50-kor Igar-Vámon a Közösségi Háznál (Igar-Vám, Kossuth u. 42.) lehet felszállni.

Igar, 2023. október 3.


 Molnár István s. k.
polgármester