Tanyagondnoki állás

Igar Község Önkormányzat

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

 tanyagondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Fejér megye, 7015 Igar, Fő utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A településen élők alapvető szükségletei kielégítését segítő szolgáltatásokhoz történő hozzájutás elősegítése. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet tanyagondnoki szolgálatra vonatkozó rendelkezései és a tanyagondnoki szolgálatokról szóló helyi rendelet szabályai, valamint az Igar 2. Tanyagondnoki szolgálat szakmai programjában foglalt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 

8 Általános,

B kategóriás jogosítvány,

magyar állampolgárság,

cselekvőképesség,

büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt.

tanyagondnoki képzés vállalása.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

tanyagondnoki alapképzettség megléte,

tanyagondnoki munkatapasztalat,

helyismeret,

legalább 2 éves gépjármű vezetési gyakorlat.

Előnyt jelentő kompetenciák:

jó szintű kapcsolatteremtő készség,

empátia,

rugalmasság,

szociális érzékenység.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

fényképes szakmai önéletrajz,

képzettséget, végzettséget igazoló okiratok másolata,

vezetői engedély másolata,

3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

Nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat elbírálását,

Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik a pályázatban foglalt adatokat és azt célhoz kötötten kezelhetik,

Nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja a tanyagondnoki munkakör betöltéséhez szükséges tanfolyam elvégzését.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár István polgármester nyújt, a +36-30-530-2078-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton: a pályázatnak Igar Község Önkormányzata címére történő beküldésével (7015 Igar, Fő utca 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I / 782 – 1 / 2021., valamint a munkakör megnevezését: Tanyagondnok.

vagy

Személyesen: Igar Község Önkormányzata, Fejér megye, 7015 Igar, Fő utca 1.

vagy

Elektronikus úton: Molnár István polgármester részére az igarphiv@gmail.com e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el. A képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. Az eredményről a polgármester a pályázókat írásban értesíti.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 18.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Igar Község Önkormányzata hirdetőtáblája és a www.igar.hu weboldal.

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt a pályázatnak a Személyügyi Központ, a fenntartó internetes oldalán, a helyben szokásos módon történő közzétételével, és a testületi döntés előkészítésével.

Határidő: 2021. június 18.

Felelős: Molnár István polgármester

 

 

Állampapír befektetés díjmentesen otthonról értékes nyereményekért

Már több mint 24 ezren éltek azzal a lehetőséggel, hogy Ügyfélkapun keresztül, tehát személyes megjelenés nélkül nyitottak állampapír vásárláshoz szükséges értékpapír számlát a Magyar Államkincstárban. Ezek az állampapír befektetéseiket otthonról intéző ügyfelek eddig már
58 milliárd forintot meghaladó összegben vásároltak állampapírt a WEBKINCSTÁR vagy a MOBILKINCSTÁR alkalmazás segítségével.

Hogyan lehet otthonról értékpapír számlát nyitni?

Ha ellátogat a www.magyarorszag.hu honlapra, úgy a jobboldali menüsor alján talál egy „Számlanyitás a Magyar Államkincstárnál” nevű menüpontot. Erre rákattintva a megfelelő űrlapok kiválasztása és kitöltése útján tud az Ügyfélkapuba már bejelentkezett magánszemélyként kényelmesen otthonról, az Ön által megválasztott időpontban normál vagy Kincstári Start-értékpapír számlát nyitni.

Ha 2021. április 19 – június 30-a között teszi ezt meg, még egy nyereményjátékban is részt vehet, állampapír vásárlásra beváltható utalványért. Játék részletei: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/nagyosszegu-nyeremenyek-allampapirral-babakotvennyel.

Mennyibe kerül a szolgáltatás?

Mind a számlanyitás, mind az értékpapír számlavezetés díjmentes. Emellett az internetes utalások esetében lehetőség van a kártyás fizetés menüpont kiválasztására. Ezzel a lehetőséggel azért érdemes élni, mert így a kincstári értékpapírszámlára történő beutalás is díjmentes az ügyfelek számára. Hasonló a helyzet a befektetett pénz visszautalásakor is, mivel ez is díjmentes.

Tehát a Kincstárban otthonról, díjmentesen lehet értékpapírszámlát nyitni és vezetni, de miért éppen állampapírba fektessünk, és miért a Kincstárban tegyük ezt?

A számos befektetési lehetőség közül a Kincstár kizárólag állampapír forgalmazással foglalkozik. E szűk termékkör ellenére mégis népszerű befektetési lehetőség a Kincstár, hiszen az aktív ügyfeleink száma folyamatosan emelkedik, és már meghaladta a 484 ezret.

De miért is előnyös mind a Kincstár mind az ügyfelek számára ez?

  • Az állampapír a legbiztonságosabb befektetés, amely ráadásul a lakossági állampapírok esetében kiemelkedő hozamot is biztosít. Így például a szuperkötvénynek is nevezett MÁP Plusz sávosan emelkedő kamatai a teljes időszakra vetítve közel 5%-os hozamot biztosítanak a befektetői számára.
  • Az a tény, hogy a Kincstár viszonylag szűk termékkört forgalmaz, egyben azt is jelenti, hogy ebben a körben specialista is egyben. Ez a sajátosság többek között azt jelenti, hogy profi az ügyfelek tájékoztatásában, a kényelmi szolgáltatások biztosításában, továbbá hogy valamennyi, forgalomban lévő állampapír megvásárolható vagy eladható a Kincstárban. Ráadásul van két olyan lakossági állampapír, amelyek kizárólagos forgalmazója a Kincstár.
    • Az egyik a Babakötvény, amely a gyermekek életkezdéséhez biztosít magas hozamú (infláció + 3%) és több módon is támogatott befektetési lehetőséget.
    • A másik a kizárólag euróért megvásárolható, az eurózóna inflációjához kötött kamatozású Prémium Euró Magyar Állampapír (PEMÁP).
  • Az értékpapírok – néhány kivételtől eltekintve – kizárólag elektronikus formában léteznek. Ez azt jelenti, hogy a nyilvántartásukhoz szükség van egy értékpapír számlavezetőre. Ha a kiválasztott értékpapír forgalmazó és számlavezető a Kincstár, vagyis egy teljes mértékben állami intézmény, akkor ez a választás gyakorlatilag teljessé teszi a befektetés biztonságát.

Tehát ha Ön állampapírt kíván vásárolni, és élni szeretne a modern technika adta lehetőségekkel, akkor ezt az ügyfélkapun, illetve a WEBKINCSTÁR és MOBILKINCSTÁR szolgáltatás igénybevételével megteheti, ha viszont ezt személyesen kívánja megtenni, úgy keresse a Magyar Államkincstár állampapír forgalmazó kirendeltségeit (http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ugyfelszolgalatok/szolgaltatasok-megyenkent/97/).

Nagy sikernek örvend a Babakötvényes számlanyitás ügyfélkapun is

 Egy éve már otthonról is meg lehet nyitni a Babakötvényes számlát, az úgynevezett Start-számlát a Kincstárnál. Az ügylet tetszőleges időpontban kényelmesen, gyorsan és költségmentesen elvégezhető, így nem véletlen, hogy közel 13 ezren éltek a lehetőséggel. A sikerben a Babakötvény növekvő népszerűsége és az online számlanyitáshoz kapcsolódó nyereményjáték is szerepet játszik.

 

Mi lehet a Babakötvény rendkívüli népszerűségének oka? Erről és néhány kapcsolódó témáról kérdeztük Tavaszi Zsolt Pál államháztartási és pénzforgalmi szolgáltatásokért felelős elnökhelyettest.

Közel 8 éve lehet Babakötvényt vásárolni. A konstrukció mindig is nagyon kedvező volt a befektetők számára, mivel egyrészt a megelőző naptári év inflációja (hivatalosan: átlagos éves fogyasztói árindexe) plusz 3 százalékkal kamatozik. Másrészt a szülők, családtagok által a gyermek Start- számlájára befizetett pénzösszegeket az állam 10 százalékkal, maximum 6.000 forint összegig kiegészíti.

Igazán népszerűvé mégis az elmúlt 2-3 évben vált, amikor a Babakötvény állomány 60 százalékkal, míg a hozzá tartozó Start-számlák száma 25 százalékkal emelkedett. Ebben a folyamatban elsősorban az infláció megugrása játszotta a meghatározó szerepet, mivel így a legelső kibocsátású Babakötvény éves kamata 5,8 százalékra, az összes többié pedig 6,3 százalékra emelkedett, ami az adott kamatkörnyezetben kimagasló mérték. 

Ha ez ilyen sokba kerül az államnak, akkor miért hozta létre a Babakötvényt?

A Start-számla és a Babakötvény szorosan összekapcsolódik egy további állami juttatással, az Életkezdési Támogatással, amelyet a gyermek születésekor a Magyar Államkincstárban ír jóvá a gyermek részére az állam 42.500 forint összegben. Ez a juttatás a 2005. január 31. után született belföldi és a 2017. június 30-át követően született, külföldön élő magyar gyermek részére jár automatikusan. A teljes juttatási csomag, így a következő elemekből áll:

  • Életkezdési Támogatás,
  • extra magas kamatozású Babakötvény,
  • befizetések állami kiegészítése.

Az együttes cél a felnőtté válás, a fiatalok önálló életkezdése anyagi biztonságának megalapozása.

Nagy könnyebbség, főleg a járványhelyzet idején, hogy ügyfélkapun, is megnyitható a Babakötvényes számla, a www.magyarorszag.hu felületen. !

Az online ügyintézés gyors és egyszerű, otthonról kényelmesen és biztonságosan elintézhető.

A Babakötvény magas kamata mellett a Kincstár nyereményjátékkal  is ösztönözni az elektronikus számlanyitást.

Amennyiben 2021. június 30-ig nyitja meg a szülő a számlát és legalább 100.000 forint értékben vásárol Babakötvényt, részt vehet a Magyar Államkincstár nyereményjátékában.

A játékban 25 darab, a Kincstár által kibocsátott 100.000 forint értékű, a Kincstárnál állampapír vásárlására fordítható Nyereményutalványt sorsolnak ki a játékban részt vevők között. A Nyereményjáték feltételei a Játékszabályzatban olvashatóak.

További információkért keresse fel a http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/ honlapot.

 

“Emlékcsokor” Igari fényképgyűjtő verseny

Az Igar Község Önkormányzata szervezésében meghirdetjük az „Emlékcsokor” témájú fénykép gyűjtő pályázatot, lehetővé téve, hogy fotókon keresztül mutassák be Igar múltját és jelenjét.

NEVEZNI AZ ALÁBBI HÁROM KATEGÓRIÁBAN LEHET:

1990 elött

1990-2010 között

2010 után

A KATEGÓRIÁK DEFINÍCIÓI:

A képeknek tartalmaznia kell „Igart”.

MEGJELENÍTHETŐ ELEMEK:

Igar, Igar-Vám és Igarvámszőlőhegyen készült természetfotók (beleértve épületek, műemlékek, utcák stb…)

Igar, Igar-Vám és Igarvámszőlőhegyen készült, a közösségi élet bemutatását szolgáló fényképek (beleértve társadalmi munka, csoportos, illetve egyéni munkavégzés, bálok, falunapok stb…)

DÍJAZÁS:

Mindhárom kategóriában egy-egy képkeret (értéke 5000 Ft) kerül kisorsolásra.

Az „1990 elött” kategória pályázói között a legtöbb fotót beküldőt digitális képkerettel jutalmazza a szervező, amennyiben minimum 15 fotóval pályázik.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

Kategóriánkként minimum 1db fotó beküldése. Mellékelve a készítés dátumát (évben meghatározva) készítés helyszínét, illetve az esetlegesen rajta szereplő emberek nevét.

NEVEZÉSI IDŐSZAK: 2021.05.01-2021.05.31

Digitális képek nevezése: A beküldő neve, címe, telefonszáma, a képek és leírásaik a hadi.eva@igar.hu email címre való megküldésével lehetséges. (email tárgya: „Emlékcsokor”)

Hagyományos képek nevezése: A beküldő neve, címe, telefonszáma, aláírása, a képek és leírásaik az Igar Község Önkormányzata Igar Fő utca 1 postacímre való megküldésével, illetve ugyan ezen a címen személyesen (zárt borítékban) lehetséges. A borítékon fel kell tüntetni: „Emlékcsokor”

Hagyományos képek esetén a képek digitalizálása és másolása után a szervező gondoskodik annak visszajuttatására a pályázóhoz.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a pályázatokat saját szempontjai alapján megszűrje, és a pályázatban szereplő témától jelentősen eltérő, illetve oda nem illő pályázatokat külön értesítés nélkül kizárja. A pályaműveket a kiíró felhasználhatja a későbbi programjait népszerűsítő kommunikációjában. A beküldött pályázat hiányosságáért, az online rendszer esetleges hibáiért a Szervező nem vállal felelősséget.

A pályázó tudomásul veszi, hogy a gyűjteményből kiállítás készül.

A díjazott pályázókat a Szervező 2021. június 30-ig elektronikus levélben (email cím hiányában postai levélben) értesíti az eredményekről.

Háziorvosi rendelés 2021.05.01-től

Tisztelt Lakosok!

Értesítjük Önöket, hogy Igar Község Önkormányzat Háziorvosi Szolgálatánál

Dr. Ollmann Anasztázia orvos rendel,
+36 70 302 5147

2021.05.01-től  a rendelés a következőképpen alakul:

Rendelők telefonszáma:
Igar, Szabadság utca 50.: +3625264005
Igar-Vám, Kossuth L. utca 42.: +3625626884
Igar-Vámszőlőhegy, Petőfi S. u. 93.: +3625626883

Rendelési idő

Igar, Szabadság u. 50.

HÉTFŐ: 8:00-11:00  11:00-12:00 receptírás
SZERDA: 8:00-10:00 10:00-12:00
Várandós és csecsemő tanácsadás (betegellátás nincs)
PÉNTEK: 8:00-11:00 11:00-12:00 receptírás

Igar-Vám, Kossuth u. 42.

CSÜTÖRTÖK: 8:00-10:00  10:00-12:00
Várandós és csecsemő tanácsadás (betegellátás nincs)

Igar-Vámszőlőhegy, Petőfi u. 93.

KEDD: 8:00-11:00


Recept és beutaló kéréssel kapcsolatos megkeresést a rendelői telefonszámokon várjuk, kizárólag H., Sze., P. 11:00-12:00-ig.

IGAR-VÁM KOSSULT UTCA 42 (orvosi rendelő)

Tájékoztatjuk a pácienseket, hogy a zökkenőmentes orvosi ellátást elősegítve buszjárat indul az önkormányzat udvarából: hétfőn, szerdán, pénteken 8:30-kor. (A busz az utasok ellátása végével indul vissza)