Tájékoztató a 2022-es évi népszámlálásról

A 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény és a 2021. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 362/2020 (VII.23.) Korm. rendelet értelmében a népszámlálás területi előkészítéséről és az adatfelvétel végrehajtásáról a települési önkormányzat jegyzője, helyi népszámlálási felelősként, és segítőik (népszámlálási koordinátor, népszámlálási referens), továbbá a felülvizsgálók, és a számlálóbiztosok gondoskodnak, figyelembe véve a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) szakmai iránymutatásait.

A népszámlálás célja, hogy pontos és részletes képet kapjunk Magyarország népességének nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, foglalkoztatottságáról, élet- és lakáskörülményeiről. Ezek az információk szükségesek a mindannyiunk életét befolyásoló gazdasági, társadalmi döntések előkészítéséhez, a helyi fejlesztések tervezéséhez és a tudományos kutatásokhoz.

 1. évben tizenhatodik alkalommal kerül sor népszámlálásra, amely egyedülálló a statisztikai adatfelvételek között. A népszámlálás az egyetlen teljes körű adatfelvétel a népesség és a lakásállomány jellemzőiről.

A népszámlálást megelőzően a KSH a népszámlálás részleteiről, a válaszadás módjairól felkérő levelet küld minden magyarországi lakcímre.

A népszámlálási törvény szerint az adatszolgáltatás – az egészségi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozó adatkörök kivételével – kötelező. Az adatszolgáltatók kötelesek a népszámlálás körébe tartozó adatokat a valóságnak megfelelően megadni.

A népszámlálási törvény alapján a természetes személyekről és a lakásokról nép- és lakásszámlálást Magyarország területén a 2022. október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével kell tartani.

A népszámlálás menete

 • Október 1. – október 16.: Internetes önkitöltés
  A háztartások önállóan, interneten keresztül tölthetik ki a népszámlálási kérdőívet. A kitöltést egyedi belépési kód segítségével tudják elvégezni. Az egyedi belépési kódokat a KSH postán juttatja el a háztartásoknak.
 • Október 17. – november 20.: Számlálóbiztosok keresik fel a háztartásokat
  Azokat a háztartásokat, amelyek nem élnek az online kitöltés lehetőségével, számlálóbiztosok keresik fel. Nem használnak papír kérdőíveket, a számlálóbiztosok tabletek segítségével rögzítik a válaszokat.

Igaron a számlálóbiztosok az alábbi személyek:

 • Hadi Éva
 • Kövér Melinda
 • Mohainé Ortner Rita
 • Szabó Róbert

felülvizsgáló:

 • Nagy Ildikó

Csak a fenti személyek, kereshetik Önöket a lakásukon, Népszámlálással kapcsolatban. Amennyiben más idegen ember adja ki magát számlálóbiztosnak, akkor ő tisztességtelen úton jár, kérem, értesítsék a rendőrséget. Ha valaki arra hivatkozik, hogy ő számlálóbiztos vagy felülvizsgáló, kérem, kérjék el erre a feladatra elkészített igazolványukat, illetve, ha kell ezzel együtt a személyi igazolványukat is, ehhez Önöknek joguk van.

A fokozott óvatosság mellett azonban azt is kérem Önöktől, hogy a fent felsorolt számlálóbiztosok és felülvizsgáló tekintetében bizalommal legyenek, segítsék munkájukat, hogy minél előbb el tudják azt végezni, Önök pedig jogszabályi kötelezettségüknek mielőbb eleget tudjanak tenni.

 • November 21. – november 28.: Pótösszeírás a települési jegyzőnél
  Pótösszeírás keretében a népszámlálásból addig kimaradóknak a települési jegyzőt felkeresve kell eleget tenniük adatszolgáltatási kötelezettségüknek.

A népszámlálás során gyűjtött adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel. Azokat összesített formában hozzák nyilvánosságra, semmilyen módon nem összeköthetők a válaszadók személyével.

 Dr. Kardos Tamás jegyző

Tájékoztató a tragédiával végződő lakástüzek megelőzése érdekében

A tragédiával végződő lakástüzek is megelőzhetőek

A tűzoltók tapasztalatai azt mutatják, hogy az év utolsó hónapjában megnő a lakástüzek, melléképülettüzek száma.  Csak novemberben 18 ember vesztette életét az országban lakástűzben.

Fejér megyében idén már 260 otthonban csaptak fel a lángok, szerencsére egyik lakástűz sem követelt áldozatot, ám 17-en megsérültek, többségük füstmérgezés miatt. A lakástüzeknél legtöbbször nem a tűz okoz sérülést, hanem a felszabaduló füst vezet füstmérgezéshez, rosszabb esetben halálhoz. Elég egy négyzetméteres, sőt akár néhány négyzetcentiméteres tűz is ahhoz, hogy annyi mérgező füst keletkezzen, ami tragédiához vezet. Sok használati tárgyunk, bútorunk tartalmaz ugyanis műanyagokat, ezek égésekor mérgező gázok keletkeznek.

A lakástüzek legtöbbször nyílt láng, például gyertya használatára, elektromos hibára, főzés közbeni figyelmetlenségre vagy dohányzásra vezethetőek vissza. Gyakori, hogy a fűtési rendszer hibája miatt gyulladt ki a lakás. Tulajdonképpen mindegy, hogy milyen technológiával fűtünk, ezek hőtermelő, gyakran nyílt lánggal égő berendezések, és a meghibásodásukból, figyelmetlen használatukból tűz keletkezhet. Fontos ezeket karbantartani, a közelükből pedig minden éghető anyagot elpakolni. A tüzelőt sose tároljuk a kályha, kazán közelében, hiszen bármikor kipattanhat egy szikra, amely meggyújthatja a közelben levő dolgokat, akár a bekészített tűzifát is.

A lakástüzek 99 százaléka emberi gondatlanság miatt történik, éppen ezért megelőzhetőek. Nagyon fontos, hogy a napi rutin és a megszokások mellett figyeljünk otthonunk biztonságára, ne feledkezzünk meg az égő gyertyáról, figyeljünk a tűzhelyen készülő ételre, az adventi elektromos lámpafüzéreket éjszakára – és ha elmegyünk otthonról – kapcsoljuk ki. A tragédiák elkerülése érdekében javasolt füstérzékelőt vásárolni otthonra és jobban figyelni idős, egyedül élő rokonainkra, ismerőseinkre, szomszédainkra. Egy 2-3 ezer forintért beszerezhető füstérzékelő tűz esetén hangos sípolással időben jelez, a legmélyebben alvó embert is felébreszti és életet ment.

Az otthonunkban keletkezett tüzet csak akkor próbáljuk meg eloltani, ha azt testi épségünk kockáztatása nélkül meg tudjuk tenni. Ha nagyobb a tűz, meneküljünk ki az épületből és hívjuk a tűzoltókat a 112-es segélyhívó számon.

A 257 tűzzel érintett otthon közül sajnos egyikben sem volt füstérzékelő. Az országos összesítésből kiderül, hogy azokban a lakásokban ahol volt ilyen berendezés, nem sérült meg senki, és a tűz is sokkal kisebb volt. Az érzékelő a tűz keletkezésekor jelez, amikor még van idő cselekedni, a kisebb tüzet eloltani, a tűzoltókat hamarabb lehet értesíteni, akik így több értéket tudnak megmenteni.

A két megyei jogú városban, Székesfehérváron és Dunaújvárosban, valamint Gárdonyban, Móron, Polgárdiban és Sárkeresztúron kellett a legtöbbször beavatkozniuk a tűzoltóknak lakástűznél. 22 lakástűz a kéményben keletkezett, ami azt jelzi, hogy nem mindenki él az ingyenes kéményseprés lehetőségével.

Székesfehérvár, 2021. december 02.

Ügyfélfogadás változása

H I R D E T M É N Y

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Mezőszilasi Közös Önkormányzati Hivatal Igari Kirendeltségén (7015 Igar, Fő utca 1.)

2021. december 11.-én (szombaton) és

2021. december 31.-én (pénteken)

az ügyfélfogadás szünetel.

MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!

                                                                                Dr. Kardos Tamás s. k. jegyző

MEGHÍVÓ ERŐFORRÁSOKKAL VALÓ TAKARÉKOSKODÁS KÉPZÉS, FÓRUM

Igar Község Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretein belül a TOP-2.1.3-16-FE1-2019-00001 azonosító számú „Igar Község vízrendezésének folytatása” megnevezésű
projekt keretében a település legkritikusabb csapadékvíz-elvezető hálózatát fejlesztette 1336 m hosszon.

Képzés és fórumon a megjelentek hasznos tanácsokat kapnak a környezeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásról, kiemelten a vízvédelem fontosságáról.

A képzés az alábbi témaköröket öleli fel:
környezetvédelmi alapismeretek,
környezeti problémák,
környezettudatosság formái,
energia- és vízmegtakarítási tippek, tanácsok,
hulladék – szelektív hulladékgyűjtés, hulladék-megelőzés,
hogyan legyünk tudatos fogyasztók?

Időpont: 2021. november 24. szerda, 9 óra

Helyszín: Igar Község Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal – Igar, Fő u. 1.

PROGRAM:
9:00 – 9:10 MEGNYITÓ BESZÉD
9:10 – 10:40 ERŐFORRÁSOKKAL VALÓ TAKARÉKOSKODÁS – KÉPZÉS, FÓRUM
Takács Balázs környezetmérnök, pályázati szakértő
10:40 – KÉRDÉS-VÁLASZOK

Az eseményen számítunk részvételére.
Igar Község Önkormányzat

 

TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

HIRDETMÉNY használt járdalap értékesítésre

Tisztelt Igari Lakosok!

Igar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy értékesíteni kíván 1000 darab 40x40x5 cm nagyságú használt járdalapot.

Igar Község Önkormányzata az ép járdalapot 400.- Ft/db, a sérült járdalapot 200.- Ft/db áron értékesíti.

Egy kérelmező maximum 100 darab járdalapot vásárolhat.

A Képviselő-testület a készlet erejéig, a kérelmek beérkezési sorrendjében dönt az értékesítésről.

Az Igénylő a járdalap vásárlására irányuló írásbeli kérelmét 2021. november 15. napjáig Igar Község Önkormányzatához (7015 Igar, Fő utca 1.) nyújthatja be, illetve a bejárat melletti gyűjtőládába helyezheti el.

Az írásbeli kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. a Kérelmező nevét, címét, adószámát, (adóazonosító) valamint
 2. azt, hogy hány darabmilyen minőségű (ép vagy sérült) – járdalapot kíván vásárolni.

Pozitív döntés esetén a járdalap elszállításáról – az ellenérték kiegyenlítését követően – a kérelmezőnek kell gondoskodnia.

Tisztelettel:

                                                     Molnár István s. k.

                                                               polgármester

Hirdetmény tüzifa támogatásról

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Igar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális helyzete alapján rászoruló igénylőknek Igar Község Önkormányzata

tűzifa támogatást

 

tud biztosítani. A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 9/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelet alapján a támogatási feltételek:

 

 1. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként legfeljebb 5 m3 tűzifát biztosít annak az Igar község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező személynek, aki fa- vagy vegyes tüzelésű fűtési rendszert használ és
 2. a) aktív korúak ellátására,
 3. b) időskorúak járadékára,
 4. c) települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult, valamint
 5. d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családokat,
 6. e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 7. f) gyermekét egyedül nevelő szülő,
 8. g) 72 éven felüli,
 9. h) ápolási díjban részesül.

 

(2) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

 

 1. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. § -ban meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

 

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

 

Egyéb feltételek:

 

A támogatás megállapítása iránti eljárás a fenti rendelet 1. melléklet szerinti kérelemre indul, melyhez a szükséges igazolásokat a kérelmezőnek kell beszereznie.

A kérelmeket 2021. november 1. napjától 2021. november 30. napjáig lehet benyújtani Igar Község Önkormányzatához (7015 Igar, Fő utca 1.).

Igar-Vámon (orvosi rendelő) hétfő és szerdai napokon 12:30-13:00 óráig, Igar-Vámszőlőhegyen (Művelődési Ház) hétfő és szerdai napokon 12:00-12:30 óráig ügyintézőnknél leadhatóak a kérelmek.

A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról legkésőbb 2021. december 31. napjáig dönt.

 

A döntést követően a polgármester – a tűzifa Önkormányzatunkhoz történő megérkezését követően – de legkésőbb 2022. február 15. napjáig gondoskodik a tűzifa kiszállíttatásáról.

A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. melléklete szerinti átvételi elismervény aláírásával igazolja.

 

A kérelem nyomtatványokat Igar Község Önkormányzatánál (7015 Igar, Fő u. 1.) lehet beszerezni.

 

Igar, 2021. november 2.

 

Tisztelettel:

                                                                                    Molnár István s. k.

                                                                                              polgármester