Áramszünet

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk, hogy 2021. június 8-án és 10-én várhatóan 8 – 16 óráig tervezett áramszünet lesz.

Érintett terület:

egész Igar-Vámszőlőhegy

Petőfi utca, Orgona utca, Dózsa utca, Ady utca, Mártírok utca, Táncsics utca, Zrínyi utca, Sörkemajor, Dádpuszta

Vízmű, Tarr Kft.

Tolnanémedi: Bodzás, Kendergyár, Vodafon átjátszó (Kendergyár kémény)

A meghirdetett áramszünet oka: napelempark létesítés

Ügyfeleinket a társaságunk által használt értesítési csatornákon tájékoztatjuk.

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.

“Emlékcsokor” Igari fényképgyűjtő verseny

Az Igar Község Önkormányzata szervezésében meghirdetjük az „Emlékcsokor” témájú fénykép gyűjtő pályázatot, lehetővé téve, hogy fotókon keresztül mutassák be Igar múltját és jelenjét.

NEVEZNI AZ ALÁBBI HÁROM KATEGÓRIÁBAN LEHET:

1990 elött

1990-2010 között

2010 után

A KATEGÓRIÁK DEFINÍCIÓI:

A képeknek tartalmaznia kell „Igart”.

MEGJELENÍTHETŐ ELEMEK:

Igar, Igar-Vám és Igarvámszőlőhegyen készült természetfotók (beleértve épületek, műemlékek, utcák stb…)

Igar, Igar-Vám és Igarvámszőlőhegyen készült, a közösségi élet bemutatását szolgáló fényképek (beleértve társadalmi munka, csoportos, illetve egyéni munkavégzés, bálok, falunapok stb…)

DÍJAZÁS:

Mindhárom kategóriában egy-egy képkeret (értéke 5000 Ft) kerül kisorsolásra.

Az „1990 elött” kategória pályázói között a legtöbb fotót beküldőt digitális képkerettel jutalmazza a szervező, amennyiben minimum 15 fotóval pályázik.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

Kategóriánkként minimum 1db fotó beküldése. Mellékelve a készítés dátumát (évben meghatározva) készítés helyszínét, illetve az esetlegesen rajta szereplő emberek nevét.

NEVEZÉSI IDŐSZAK: 2021.05.01-2021.05.31

Digitális képek nevezése: A beküldő neve, címe, telefonszáma, a képek és leírásaik a hadi.eva@igar.hu email címre való megküldésével lehetséges. (email tárgya: „Emlékcsokor”)

Hagyományos képek nevezése: A beküldő neve, címe, telefonszáma, aláírása, a képek és leírásaik az Igar Község Önkormányzata Igar Fő utca 1 postacímre való megküldésével, illetve ugyan ezen a címen személyesen (zárt borítékban) lehetséges. A borítékon fel kell tüntetni: „Emlékcsokor”

Hagyományos képek esetén a képek digitalizálása és másolása után a szervező gondoskodik annak visszajuttatására a pályázóhoz.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a pályázatokat saját szempontjai alapján megszűrje, és a pályázatban szereplő témától jelentősen eltérő, illetve oda nem illő pályázatokat külön értesítés nélkül kizárja. A pályaműveket a kiíró felhasználhatja a későbbi programjait népszerűsítő kommunikációjában. A beküldött pályázat hiányosságáért, az online rendszer esetleges hibáiért a Szervező nem vállal felelősséget.

A pályázó tudomásul veszi, hogy a gyűjteményből kiállítás készül.

A díjazott pályázókat a Szervező 2021. június 30-ig elektronikus levélben (email cím hiányában postai levélben) értesíti az eredményekről.

Háziorvosi rendelés 2021.05.01-től

Tisztelt Lakosok!

Értesítjük Önöket, hogy Igar Község Önkormányzat Háziorvosi Szolgálatánál

Dr. Ollmann Anasztázia orvos rendel,
+36 70 302 5147

2021.05.01-től  a rendelés a következőképpen alakul:

Rendelők telefonszáma:
Igar, Szabadság utca 50.: +3625264005
Igar-Vám, Kossuth L. utca 42.: +3625626884
Igar-Vámszőlőhegy, Petőfi S. u. 93.: +3625626883

Rendelési idő

Igar, Szabadság u. 50.

HÉTFŐ: 8:00-11:00  11:00-12:00 receptírás
SZERDA: 8:00-10:00 10:00-12:00
Várandós és csecsemő tanácsadás (betegellátás nincs)
PÉNTEK: 8:00-11:00 11:00-12:00 receptírás

Igar-Vám, Kossuth u. 42.

CSÜTÖRTÖK: 8:00-10:00  10:00-12:00
Várandós és csecsemő tanácsadás (betegellátás nincs)

Igar-Vámszőlőhegy, Petőfi u. 93.

KEDD: 8:00-11:00


Recept és beutaló kéréssel kapcsolatos megkeresést a rendelői telefonszámokon várjuk, kizárólag H., Sze., P. 11:00-12:00-ig.

IGAR-VÁM KOSSULT UTCA 42 (orvosi rendelő)

Tájékoztatjuk a pácienseket, hogy a zökkenőmentes orvosi ellátást elősegítve buszjárat indul az önkormányzat udvarából: hétfőn, szerdán, pénteken 8:30-kor. (A busz az utasok ellátása végével indul vissza)

Óvodai jelentkezés és beiratkozás – 2021

Igari Csipet Óvodában

  1. április 07-től 08-ig 10.00- 12.00 óra (Igar Fő utca 1. az óvodában)

 

A három éves kortól kötelező óvodai nevelés, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1- jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedhet.

 

Kötelező tehát beíratni azt a gyermeket, aki 2021. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti. Amennyiben a szülő nem tesz eleget a kötelezettségének, szabálysértést követ el.

 

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

 

  • Óvodai jelentkezési lap (kitöltve) a nyomtatvány letölthető a igar.hu oldalon, illetve beszerezhető az intézményben.
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • a gyermek TAJ kártyája
  • a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  • a kötelező védőoltásokat tanúsító orvosi igazolás, vagy az oltási kiskönyv erre vonatkozó másolata.
  • a statisztikai nyilvántartásokhoz az alábbi igazolások szükségesek:

ñ tartós beteg esetében igazolás emelt családi pótlékról a Magyar Államkincstártól

ñ gyermekvédelmi támogatásról határozat

ñ 3 vagy több gyermeket nevelő család esetében a családi pótlék összegéről igazolás

ñ a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya.

 

A beiratkozási eljárás során a következő nyomtatványokat kell még a szülőnek kitölteni:

ñ nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (Ha csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, ennek alátámasztására szolgáló dokumentum lehet: a szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, vagy a másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, vagy gyámhivatali határozat, vagy bírósági ítélet, vagy gyám esetén: gyámhivatali határozat)

ñ nyilatkozat életvitelszerű lakcímről.

ñ nyilatkozat a szűrővizsgálatokon való részvételről.

ñ nyilatkozat a kiskorú gyermek átvevő személyéről, személyekről

ñ nyilatkozat a kiskorú gyermek fényképezéséről, képek nyilvános használatáról,

ñ nyilatkozat az esetleges fejtetvesség irtásának megkezdéséről.

 

Kelt.:Igar, 2021. március 26.
Tóth Ágota Krisztina Intézményvezető

Gépjárműadóval kapcsolatos információ 2021

Tisztelt Adózó!

Tájékoztatjuk, hogy 2021. január 1-jétől a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adóhatóság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) látja el.

 

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) 2020. december 31-ig hatályos rendelkezései alapján a belföldi gépjárművek adója esetében az adóhatósági feladatokat az önkormányzati adóhatóság látta el. A törvénymódosítás alapján az adóhatósági feladatokat a belföldi gépjárművek utáni gépjárműadóban 2021. január 1-jétől az állami adóhatóság (NAV) vette át.

 

A NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. 

 

A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben (a 2020. december 31-ig keletkezett, változott, vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos ügyintézéssel, ezen időszak adójának beszedésével, végrehajtásával, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapításával) az adóhatósági feladatokat továbbra is az illetékes Mezőszilasi Közös Önkormányzati Hivatal Igarii Kirendeltsége (önkormányzati adóhatóság) végzi.

 

Így, az önkormányzati adóhatóság továbbra is élhet a végrehajtás lehetőségével, vagy akár a gépjármű forgalomból való kivonására vonatkozó kezdeményezés lehetőségével, ha az adótartozás az egy évi adótételt meghaladja, feltéve, hogy a fizetési kötelezettség 2020. december 31-ig keletkezett. Az állami adóhatóság a 2021-től keletkező egy évi gépjármű-adótartozás esetén kezdeményezheti a gépjármű forgalomból való kivonását.

 

A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat továbbra is az önkormányzati adóhatóság 11736051-15364531-08970000 számú számlájára kell megfizetni, erről február hónapban egyenlegértesítőt küldünk az érintettek részére.

A fizetési kötelezettséggel kapcsolatban felmerült kérdésére, valamint bármely helyi adót érintő kérdésére a 0625/506-105 204 mell. telefonszámon kérhet tájékoztatást.

Igar, 2021. január 11.

 

Dr. Kardos Tamás s.k.
jegyző