Évértékelő  2020.

Molnár István polgármester úr tájékoztatója az elmúlt 1 év történéseiről

Tisztelt igari, igar-vámi és igar-vámszőlőhegyi lakosok és érdeklődők!

 

Eltelt egy év, amióta megtiszteltek bizalmukkal és esélyt adtak arra, hogy bebizonyítsam igenis Igarnak, Igar-Vámnak és Igar-Vámszőlőhegynek van jövője. Ezért szeretnék beszámolni az elmúlt egy év fontosabb történéseiről.

Munkámat nagy mértékben hátráltatta a korona vírus, de ennek ellenére rengeteg dolgot sikerült megvalósítani. Többek között a már futó pályázatok befejezése mellett (Nótárius út, orvosi eszközbeszerzés, traktor projekt) sikerült újabb pályázatokat benyújtani és megnyerni (mint például óvoda felújítás, orvosi rendelő felújítás és eszköz beszerzés, Petőfi utcai útépítés, tűzifa támogatás). A 2020-as évet pályázati szempontból is eredményesen zárhatjuk, amiért köszönetem fejezem ki Magyarország Kormányának, illetve Varga Gábor országgyűlési képviselő úrnak is. Azt gondolom, hogy a számok tükrözik valójában az elért eredményeket, mégsem a számok fogják jelenteni az elért sikereket. A valódi mutatók majd azok lesznek, hogy miként érzik magukat a gyerekek és a dolgozók a felújított óvodában, mennyivel lesz könnyebb közlekedni a Petőfi utcai partfalon, vagy épp közlekedni az új járdán. De akkor nézzük kicsit mélyebben az eltelt egy évet.

A legnagyobb feladatok:

Ami talán a leghosszabb küzdelmet jelentette, az a mindenki által ismert korona vírus, amellyel a mai napig tart a küzdelem. Márciusban a kormány kihirdette a veszélyhelyzetet és ez idő alatt az önkormányzat a napi szokásos ellátás mellett 41 fő ellátását biztosította pluszban. Külön köszönet illeti az ellátást biztosító önkormányzati dolgozókat, illetve a Háló munkatársait. A plusz ellátás finanszírozása mellett a költségvetésünket csökkentette a kormányrendelet, mely szerint a gépjármű adónkat is a vírus elleni harcra az államnak kellett utalnunk, ami 1.6 millió forintot jelentett.

Ami pedig a legfontosabb küzdelem, az a településrészeken történt „belvizes” események. Június 17-én az esti órákban nagy mennyiségű csapadék hullott a térségünkben. a megtöltött homokzsákok (1800 darab) mennyiségéből kitűnik, hogy komoly veszély fenyegette a települést. Itt köszönet a katasztrófavédelmi szerveknek, a vállalkozóknak és mindenkinek, aki a védekezésben részt vett, és hálás köszönet a védekezésben összefogó lakosságnak. A kárelhárítási folyamatok megvalósítása érdekében az önkormányzat pályázatot nyújtott be, melynek eredményét még várjuk. A helyreállítás költsége várhatóan 41.495.833,- Ft lesz. Ebből az igényelt támogatási összeg: 37.346.248,- Ft és az Önerő: 3.894.535,- Ft. Támogatási előlegként: 4.533.000,- Ft megérkezett, amiből a helyreállítás megkezdődött. Többek közt a Dózsa György utca és Petőfi utca találkozásánál lévő szakaszt kétszer kitisztítottuk és az Arany János utca Jókai utca szakaszánál az árkokat kitisztíttattuk. A Kossuth utcai árok kotrása a napokban kezdődik el. Egy értekezlet keretén belül sikerült elvi megoldásokat találni arra, hogy ezek az események sem Vámon, sem pedig Szőlőhegyen ne ismétlődhessenek meg. Jelenleg szakemberek tervezik a végleges megoldásokat.

 

Az önkormányzat saját keretein belül:

 • Traktoros, karbantartói állás létrehozása, melyben az önkormányzat 1 főt alkalmaz.
 • Megalkotta az új szociális rendeletét, melyben a beiskoláztatási támogatás, valamint a 70 év felettiek támogatása is bevezetésre került.
 • Megépülhetett 970 méternyi járda, így foglalkoztatva 10 fő közmunkást, illetve az egyéb feladatokra további 22 főt alkalmaztunk.
 • A Vámszőlőhegyi ravatalozó mennyezete leszakadt. A ravatalozó belseje felújításra került. Jövőre tervezzük a teljes felújítását.
 •  És ha már ravatalozó, akkor nagy öröm, hogy az igar-vámi ravatalozó teljesen megújult és a villamos áram is bekötésre került. Hatalmas köszönet a Zimányi családnak és Sábián Lajosnak.       

 

    Ami pedig az eddigi pályázatokat illeti:

 •  A tavalyi évben 131 m3 fa került kiosztásra. Igaron 59, Igar-Vámon 28, Igar-Vámszőlőhegyen 48 család részesült segítségben. Az idén is ugyanezen mennyiségű szociális tűzifa kerül kiosztásra a tavalyi szabályok szerint.
 •  “Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására” kiírt pályázaton elnyert támogatás összege bruttó 12.865.130Ft. Ebből az előző ciklus választása alapján ISEKI TGX237A típusú traktort vásároltunk tartozékaival.
 • Igar Község Önkormányzata a település 1773 hrsz. zártkerti út felújítására és Tündérkert létesítésére nyert el pályázati támogatást. Az út felújítása már megvalósult, azonban a Tündérkert létesítéséhez a fák telepítése a napokban várható. Projekt összköltségvetése: 11.146.954,- Ft ebből támogatás: 10.000.000,- Ft
 • Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás (Petőfi S. u. felújítása 964/1 hrsz) Projekt összköltsége: 15.962.492,- Ft, ebből elnyert támogatás: 15.962.492,- Ft. A munkálatok a megfelelő tempóban készülnek. Hamarosan használatba vehető a Petőfi utcának ezen eddig szinte járhatatlan szakasza. A járdát tekintve a következő év közmunka programjában tervezzük felújítani.
 • Orvosieszköz beszerzés immár második alkalommal. Projekt összeköltsége: 2.887.433,- Ft, ebből elnyert támogatás: 2.887.433,- Ft. Az eszközök beszerzése folyamatban van. Ugyanezen pályázaton a 2019-es évben 2.103.189,- Ft támogatást nyertünk. Az ezen vásárolt eszközöket örömmel vették használatba az orvosi rendelőkben.
 •  Orvosi rendelő felújítása: Projekt összeköltsége: 4.910.723,- Ft, ebből elnyert támogatás: 4.910.723,-Ft. Így hamarosan az Igar Szabadság utca 50 szám alatti orvosi rendelő kívül belül megújulhat. Mindemellett az igar-vámi és igar-vámszőlőhegyi rendelőkbe is beszerezhettük a szükséges eszközöket. Belügyminisztériumi pályázaton „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázaton elnyert 28.532.653,  forintból és az önkormányzat 3.046.188,- forint önerejéből megújulhat az óvoda belső tere is.
 • Sikerült az ívóvízminőség javító pályázattal kapcsolatban előre lépéseket tenni, hogy a fejlesztés hosszú évek várakozása után végre megvalósulhasson. A beruházás Igar és Igar-Vám ivóvíz minőségét javítja. Új fúrt kút, új víztisztító, illetve „glóbusz” kerül megépítésre 148 millió forint összegben. A projekt befejezése jövő őszre várható.
 • Megkezdődött az Arany János utcai csapadékvíz elvezető árokrendszer tervezése, ami 48 millió forintos fejlesztést jelent a falunak.

 

Magyar Falu Program pályázatán belül további pályázatokat adtunk be:

 • Polgármesteri Hivatal felújítására (30 millió forint),
 • óvodai tornaszoba tető felújítására (15 millió forint),
 • Elhagyott ingatlan megvásárlására (5 millió forint)

Bízom benne, hogy pozitív elbírálásban részesülünk.

Mindezek nem jöhettek volna létre, ha nincs mellettem egy fantasztikus csapat, mégpedig az önkormányzat dolgozói és Hadi Éva, akiknek szintén köszönettel tartozom.

Ami a jövő évi terveket illeti:

 •  igar-vámszőlőhegyi művelődési ház és a ravatalozó felújítása,
 • Dózsa György utca és Orgona utca vízelvezetésének megoldása,
 • Igar-Vám Kossuth utca vízelvezetésének megoldása,
 •  az igari volt kocsma helyén egy közösségi szintér és piactér kialakítása

 

Végezetül pedig köszönöm a Képviselőtestület munkáját, segítségét és támogatását.

Igarnak, Igar-Vámnak és Igar-Vámszőlőhegynek tényleg van jövője.

Köszönettel és tisztelettel: Molnár István

e – ügyintézés

Intézze ügyeit otthonról kényelmesen 

Hivatal

Mezőszilasi Közös Önkormányzati Hivatal Igari Kirendeltsége

Adatkezelési tájékoztató
Tanyagondnoki szolgálat

Cím: 7015 Igar, Fő út 1. Tanyagondnok: Kozma Katalin +36302307360

Üvegzseb

Átláthatóvá tett önkormányzatok

Tűzvédelmi szabályzat

Intézmények

Könyvtár
Körzeti megbízott

Killer Norbert örmester
Mobiltelefonszám:06-70/683-40-75
Körzeti megbízotti iroda címe: 7015 Igar, Fő utca 1.
Telefonszáma: 06-25/506-100
e-mail címe: sarbogardrk@fejer.police.hu 
Körzeti megbízotti működési körzete: Igar, Igar-Vám, Igar-
Vámszőlőhegy

Fogadóóra időpontja: minden hónap második szerda 08.00-12.00

e - ügyintézés

Intézze ügyeit otthonról kényelmesen 

Széchenyi 2020

Pályázatok

Önkormányzatunk nap, mint nap azon dolgozik, hogy lehetőségünkhöz mérten fejlesszük településünk infrastruktúráját. A folyamatos pályázatoknak köszönhetően projektjeink elindultak vagy elindulhatnak a megvalósítás útján. Honlapunkon és facebook oldalunkon folyamatosan számolunk be a munkálatokról. 

Igar község és Vámpuszta ivóvízminőség-javítása program

Település ivóvízében vas és ammónia haladja meg a rendeletben előírt határértéket. A megépítendő változat szerint a vízmű biztonságos vízellátását szolgáló új kutat a földtani védettség, a vízigény, a jobb vízminőség, a földtani adottságok, és a minél kedvezőbb költségek figyelembe vételével a várhatóan 100 – 120 m között feltárható felsőpannon vízadó rétegek bekapcsolásával tervezik.
Projekt azonosító száma:KEHOP-2.1.3-15-2016-00002

Igar zárkerti útfelújítás és tündérkert létesítés

A Zártkerti Program „a települések zártkerti földrészleteinek mezőgazdasági hasznosítását segítő és az infrastrukturális háttér megteremtését célzó települési fejlesztések támogatására” kiírt pályázatán elnyert 10.000.000 forint értékű vissza nem térítendő támogatás segítségével valósul meg Igar 1773 hrsz. zártkerti út felújítása és Tündérkert létesítése. A támogatás intenzitása 100%.

Igar község vízrendezésének folytatása

Utak fejlesztése, utak kezeléséhez munkagépek beszerzése

A projekt keretében 1 db MTZ 820 60 kW teljesítményű traktort, a munkagépek használatához, valaminta földutak karbantartásához és a téli időszakban a település bel- és külterületén hóeltakarítást elősegítő 1 db hó- és földtolólapot 2500mm munkaszélességgel szerzünk be. Pályázat kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

Mezőszilas Község Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

 

A projektet Mezőszilas Község Önkormányzata valósította meg, mint Gesztor önkormányzat. A projektben részt vesz, Sáregres, és Igar település is.

 

Igar község vízrendezése

A fejlesztés indokoltságát az adja, hogy az Igar község központjában lévő, a vízkárelhárítást szolgáló medrek és műtárgyak vagy nincsenek kiépítve, vagy a meglévők nincsenek kellő kapacitásra, állékonyságra kiépítve. Projekt azonosító száma:TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00009

 

Közérdekű

Fontos linkek

Üvegzseb

Adatigénylési szabályzat

EP Választás 2019.

Országgyűlési Választás 2018.

Népszavazás - 2016.

Turizmus

Látnivalók

Élelmiszerbank Egyesület

Videók

Fényképek

Igar, Igar-Vámszőlőhegy

Közérdekű híreink

Háziorvosi rendelés 2021.07. 26-tól

IGAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT HÁZIORVOSI és VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT TÁJÉKOZTATÓJA Dr. Ollmann Anasztázia orvos 06-70/302 5147 Tóth Zoltán általános ápoló és asszisztens 06-30/633 2532 Szabó Lászlóné védőnő 06-30/683 2300 Rendelők telefonszáma:  Igar, Szabadság utca 50.:...

bővebben

Tanyagondnoki állás

Igar Község Önkormányzat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet  tanyagondnok munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony   Foglalkoztatás...

bővebben

Áramszünet

Tisztelt Lakosság! Tájékoztatjuk, hogy 2021. június 8-án és 10-én várhatóan 8 – 16 óráig tervezett áramszünet lesz. Érintett terület: egész Igar-Vámszőlőhegy Petőfi utca, Orgona utca, Dózsa utca, Ady utca, Mártírok utca, Táncsics utca, Zrínyi utca, Sörkemajor,...

bővebben

Háziorvosi rendelés változása

Tisztelt Lakosok!   Értesítjük Önöket, hogy Igar Község Önkormányzat Háziorvosi Szolgálatánál 2021.02.10-től 2021.03.31-ig a rendelés a következőképpen alakul: Receptírás Igar-Vám Orvosi rendelő (Kossuth L. u. 42.) Minden nap: 800-1200         Elérhetőségek:...

bővebben

LÁTNIVALÓK

Nézzen körül nálunk

Településünk a 64. számú főútvonalon közelíthető meg. A környék vadászati és horgászati lehetőségeket kínál az idelátogatóknak. 10 kilométeren belül található a Simontornyai és az Ozorai vár.