Évértékelő 2021.

Molnár István polgármester úr tájékoztatója az elmúlt 1 év történéseiről

Beszámoló 2021.

Tisztelt igari, igar-vámi, igar-vámszőlőhegyi lakosok és érdeklődők!

 Tisztelt Képviselő-testület!

  Először is engedjék meg, hogy egy köszönetnyilvánítással kezdjem el az éves beszámolót. A tavasz óta küzdünk egy láthatatlan ellenséggel, a Covid-19 vírussal. Az önkormányzat egészségügyi dolgozói segítettek a vírus felismerésében, diagnosztizálásában, valamint az oltások zavartalan lebonyolításában. Az önkormányzat alkalmazottai segédkeztek a vírus miatt karanténba került, segítséget igénylő emberek ellátásában. Az év elején 41 ember kért segítséget, a napokban pedig 7 ember ellátása van folyamatban. Köszönöm a dolgozók kitartó és lelkiismeretes munkáját. Egyben köszönöm a a jegyzők és a köztisztviselők munkáját is, akik az önkormányzat és a település zavartalan működéséért feleltek.

Beszámolómat az önkormányzat gazdasági helyzetével folytatnám, ami – mint köztudott – szintén nehezítésekbe ütközött – hisz, mint már a híradásokból értesülhettek róla – Igar község is jelentős forrásokat veszített el a vírus miatt.

Igar Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Igar Község Önkormányzat 2021. évi költségvetését a képviselő-testület az 1/2021. (II.17.) számú rendeletével 270.062.535Ft bevételi és kiadási előirányzattal fogadta el. Az év közbeni módosítások után, a pótelőirányzatok és a saját hatáskörben végzett módosítások révén 289.481.991Ft-ra változott a 2021. évi költségvetési főösszeg.

A gépjárműadó bevétel 2020. évtől már nem illeti meg az önkormányzatokat. A 2021. évi iparűzési adó bevétel is jelentősen csökkent a 2020. évi előirányzathoz képest. Ez kb. 11-12 millió forint bevétel csökkenést jelentett az Önkormányzatnak, valamint az év közbeni drasztikus áremelkedések sem nekünk kedveztek.

Az Önkormányzat finanszírozása a kiegészítő támogatással, valamint a meggondolt, takarékos gazdálkodással együtt biztosította a kötelező feladatok ellátását.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése megalapozza a biztonságos működést, az idei évben sem rendelkezünk működési hiánnyal, valamint hitelt sem igényeltünk. Fejleszteni változatlanul csak pályázati forrásból tudtunk.

Összességében a 2021. évi adatok kedvezően alakultak.

A pályázati lehetőségeinket maximálisan kihasználtuk. A beadott pályázatok sikerrel zárultak, melyet köszönök Magyarország Kormányának, Varga Gábor országgyűlési képviselő úrnak, illetve a projektek előkészítésében közreműködőknek.

Megvalósult projektjeink:

 • Igar orvosi rendelő felújítása amely mellett beszerzésre kerültek korszerű és új orvosi eszközök.  
 • Beszereztünk rendezvénysátort.
 • Megvásároltuk a volt Takarékszövetkezet épületét, melyben
 • kialakításra került a Civil Szervezet Háza.
 • Felújítottuk a Petőfi utca partfalas útját.
 • Befejeződött az árvíz okozta károk felszámolása.

Jelenleg folyamatban lévő projektjeink:  

 • A hivatal, az óvodabelső és  a tornaterem felújítása.  
 • Arany János utcai csapadékvíz elvezető kiépítése.
 • Folyamatban van az Igar és Igar-Vám ivóvízminőség javítása, valamint
 • átadtuk az Igar-Vámszőlőhegyi Művelődési Házat felújításra a kivitelező részére.

Szintén elnyert és folyamatban lévő pályázataink:

 • Igar Piac és közösségi tér kialakítása.
 • Szőlőhegy Dózsa és Orgona utca csapadékvíz elvezetési gondok felszámolássa
 • Igar-Vám Kossuth utca csapadékvíz elvezetési gondjainak megoldása.
 • Szociális tűzifa beszerzése, valamint  
 • Igar-Vám orvosi rendelő tetőszerkezetének felújítása.

Pályázati támogatások 2020.

MFP-AEE/2020 – Magyar Falu Program “Orvosi eszköz” 2020  – 2.887.433.-
MFP-EIM/2020 – Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása 2020 (Takarék) – 4.997.200.-
MFP-FHF/2020 – Magyar Falu Program “Faluházak felújítása” (Hivatal tető) – 29.995.021.-
MFP-HOR/2020 – Magyar Falu Program Orvosi rendelők fejlesztése 2020 (Igar Rendelő) 4.910.723.-
MFP-OTF/2020 – Magyar Falu Program “Óvodai sportterem, tornaszoba fejlesztése” 14.994.297.-
MFP-ÖTU/2020 – Önkormányzati tulajdonban lévő útfelújítás (Petőfi u. 964/1 hrsz) – 15.962.492.-
Vis maior esemény 2020.06.17. – 27.908.000.-
ebr488427 – Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2020 (Óvoda felúj.) – 28.532.653.-
TOP-2.1.3 Igar vízrendezés folytatása 3. ütem (Arany J. u.) – 48.000.349.-
VP6-19.2.1.-76-8.1.3-17 – Rendezvénysátor beszerzése LEADER pályázat – 3.910.266.-
Szociális célú tüzelőanyag beszerzés 2020 – 2.661.920.-
VP6-7.2.1.1-20 Helyi piac létesítése Igaron 56.094.051.-

Pályázati támogatások 2021.

MFP-KEB/2021 – Magyar Falu Program Közösségszervezés támogatása Igaron  – 4.360.338.-
MFP-OJKJF/2021 – Magyar Falu Program Közterületi játszótér létesítése Igaron  – 4.988.742.-
MFP-ÖTIK/2021/4 – Magyar Falu Program Orvosi rendelő felújítása Igar-Vámon – 9.979.093.-
MFP-ÖTIK/2021/6 – Magyar Falu Program Közösségi ház felújítása Igar-Vámszőlőhegyen – 24.998.901.-
TOP-2.1.3- Igar vízrendezés folytatása 4. ütem – 99.968.200.-
Szociális célú tüzelőanyag beszerzés 2021 – 2.255.520.-
Kistelepülések kulturális feladatainak támogatása – 1.000.000.-
TOP-2.1.3 Igar vízrendezés folytatása 3. ütem (Arany J. u.) – 6.900.00.-

Az összes beruházás összértéke 395.305.208Ft volt az elmúlt időszakban.

A beruházások mellett sikerült felújítani a Szabadság utca, az Újtelep utca, Honvéd utca zúzott köves útburkolatát és az Igari Faluház belső terét.

Magyar Közút pályázataként megújult Igar-Vámszőlőhegyen a Petőfi utca teljes belterületi része, valamint a Zimányi család és Sábián Lajos támogatásával az Igar-Vámi ravatalozó.

Szociális juttatásként lakosainkat több formában támogatásban részesítettük.

Kifizetett támogatások

2020. év

70 éven felüliek támogatása           110 fő        1.650.000 Ft        15.000 Ft/fő
Óvoda, iskolakezdési tám.                86 fő           860.000 Ft        10.000 Ft/fő
0-14 évesek támogatása                   74 fő        1.110.000 Ft        15.000 Ft/fő
Szociális tűzifa támogatás               132 fő        2.661.920 Ft
Tisztítószer támogatás                     344 fő        3.570.590 Ft

2021. év

70 éven felüliek támogatása             112 fő        1.680.000 Ft        15.000 Ft/fő
Bölcsőde, óvoda, iskolakezdési tám. 90 fő     1.350.000 Ft       15.000 Ft/fő

Összesen: 3.030.000 Ft

Bízom benne, hogy a következő évek is hasonlóan sikeresen alakulnak majd. Ha esetleg van közügyeket érintő kérdés, akkor várom a kérdéseket.

Molnár István 
polgármester

 

Előző évek beszámolói

 

Beszámoló 2020. 


Tisztelt igari, igar-vámi és igar-vámszőlőhegyi lakosok és érdeklődők!

 

Eltelt egy év, amióta megtiszteltek bizalmukkal és esélyt adtak arra, hogy bebizonyítsam igenis Igarnak, Igar-Vámnak és Igar-Vámszőlőhegynek van jövője. Ezért szeretnék beszámolni az elmúlt egy év fontosabb történéseiről.

Munkámat nagy mértékben hátráltatta a korona vírus, de ennek ellenére rengeteg dolgot sikerült megvalósítani. Többek között a már futó pályázatok befejezése mellett (Nótárius út, orvosi eszközbeszerzés, traktor projekt) sikerült újabb pályázatokat benyújtani és megnyerni (mint például óvoda felújítás, orvosi rendelő felújítás és eszköz beszerzés, Petőfi utcai útépítés, tűzifa támogatás). A 2020-as évet pályázati szempontból is eredményesen zárhatjuk, amiért köszönetem fejezem ki Magyarország Kormányának, illetve Varga Gábor országgyűlési képviselő úrnak is. Azt gondolom, hogy a számok tükrözik valójában az elért eredményeket, mégsem a számok fogják jelenteni az elért sikereket. A valódi mutatók majd azok lesznek, hogy miként érzik magukat a gyerekek és a dolgozók a felújított óvodában, mennyivel lesz könnyebb közlekedni a Petőfi utcai partfalon, vagy épp közlekedni az új járdán. De akkor nézzük kicsit mélyebben az eltelt egy évet.

A legnagyobb feladatok:

Ami talán a leghosszabb küzdelmet jelentette, az a mindenki által ismert korona vírus, amellyel a mai napig tart a küzdelem. Márciusban a kormány kihirdette a veszélyhelyzetet és ez idő alatt az önkormányzat a napi szokásos ellátás mellett 41 fő ellátását biztosította pluszban. Külön köszönet illeti az ellátást biztosító önkormányzati dolgozókat, illetve a Háló munkatársait. A plusz ellátás finanszírozása mellett a költségvetésünket csökkentette a kormányrendelet, mely szerint a gépjármű adónkat is a vírus elleni harcra az államnak kellett utalnunk, ami 1.6 millió forintot jelentett.

Ami pedig a legfontosabb küzdelem, az a településrészeken történt „belvizes” események. Június 17-én az esti órákban nagy mennyiségű csapadék hullott a térségünkben. a megtöltött homokzsákok (1800 darab) mennyiségéből kitűnik, hogy komoly veszély fenyegette a települést. Itt köszönet a katasztrófavédelmi szerveknek, a vállalkozóknak és mindenkinek, aki a védekezésben részt vett, és hálás köszönet a védekezésben összefogó lakosságnak. A kárelhárítási folyamatok megvalósítása érdekében az önkormányzat pályázatot nyújtott be, melynek eredményét még várjuk. A helyreállítás költsége várhatóan 41.495.833,- Ft lesz. Ebből az igényelt támogatási összeg: 37.346.248,- Ft és az Önerő: 3.894.535,- Ft. Támogatási előlegként: 4.533.000,- Ft megérkezett, amiből a helyreállítás megkezdődött. Többek közt a Dózsa György utca és Petőfi utca találkozásánál lévő szakaszt kétszer kitisztítottuk és az Arany János utca Jókai utca szakaszánál az árkokat kitisztíttattuk. A Kossuth utcai árok kotrása a napokban kezdődik el. Egy értekezlet keretén belül sikerült elvi megoldásokat találni arra, hogy ezek az események sem Vámon, sem pedig Szőlőhegyen ne ismétlődhessenek meg. Jelenleg szakemberek tervezik a végleges megoldásokat.

 

Az önkormányzat saját keretein belül:

 • Traktoros, karbantartói állás létrehozása, melyben az önkormányzat 1 főt alkalmaz.
 • Megalkotta az új szociális rendeletét, melyben a beiskoláztatási támogatás, valamint a 70 év felettiek támogatása is bevezetésre került.
 • Megépülhetett 970 méternyi járda, így foglalkoztatva 10 fő közmunkást, illetve az egyéb feladatokra további 22 főt alkalmaztunk.
 • A Vámszőlőhegyi ravatalozó mennyezete leszakadt. A ravatalozó belseje felújításra került. Jövőre tervezzük a teljes felújítását.
 •  És ha már ravatalozó, akkor nagy öröm, hogy az igar-vámi ravatalozó teljesen megújult és a villamos áram is bekötésre került. Hatalmas köszönet a Zimányi családnak és Sábián Lajosnak.       

 

    Ami pedig az eddigi pályázatokat illeti:

 •  A tavalyi évben 131 m3 fa került kiosztásra. Igaron 59, Igar-Vámon 28, Igar-Vámszőlőhegyen 48 család részesült segítségben. Az idén is ugyanezen mennyiségű szociális tűzifa kerül kiosztásra a tavalyi szabályok szerint.
 •  “Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására” kiírt pályázaton elnyert támogatás összege bruttó 12.865.130Ft. Ebből az előző ciklus választása alapján ISEKI TGX237A típusú traktort vásároltunk tartozékaival.
 • Igar Község Önkormányzata a település 1773 hrsz. zártkerti út felújítására és Tündérkert létesítésére nyert el pályázati támogatást. Az út felújítása már megvalósult, azonban a Tündérkert létesítéséhez a fák telepítése a napokban várható. Projekt összköltségvetése: 11.146.954,- Ft ebből támogatás: 10.000.000,- Ft
 • Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás (Petőfi S. u. felújítása 964/1 hrsz) Projekt összköltsége: 15.962.492,- Ft, ebből elnyert támogatás: 15.962.492,- Ft. A munkálatok a megfelelő tempóban készülnek. Hamarosan használatba vehető a Petőfi utcának ezen eddig szinte járhatatlan szakasza. A járdát tekintve a következő év közmunka programjában tervezzük felújítani.
 • Orvosieszköz beszerzés immár második alkalommal. Projekt összeköltsége: 2.887.433,- Ft, ebből elnyert támogatás: 2.887.433,- Ft. Az eszközök beszerzése folyamatban van. Ugyanezen pályázaton a 2019-es évben 2.103.189,- Ft támogatást nyertünk. Az ezen vásárolt eszközöket örömmel vették használatba az orvosi rendelőkben.
 •  Orvosi rendelő felújítása: Projekt összeköltsége: 4.910.723,- Ft, ebből elnyert támogatás: 4.910.723,-Ft. Így hamarosan az Igar Szabadság utca 50 szám alatti orvosi rendelő kívül belül megújulhat. Mindemellett az igar-vámi és igar-vámszőlőhegyi rendelőkbe is beszerezhettük a szükséges eszközöket. Belügyminisztériumi pályázaton „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázaton elnyert 28.532.653,  forintból és az önkormányzat 3.046.188,- forint önerejéből megújulhat az óvoda belső tere is.
 • Sikerült az ívóvízminőség javító pályázattal kapcsolatban előre lépéseket tenni, hogy a fejlesztés hosszú évek várakozása után végre megvalósulhasson. A beruházás Igar és Igar-Vám ivóvíz minőségét javítja. Új fúrt kút, új víztisztító, illetve „glóbusz” kerül megépítésre 148 millió forint összegben. A projekt befejezése jövő őszre várható.
 • Megkezdődött az Arany János utcai csapadékvíz elvezető árokrendszer tervezése, ami 48 millió forintos fejlesztést jelent a falunak.

 

Magyar Falu Program pályázatán belül további pályázatokat adtunk be:

 • Polgármesteri Hivatal felújítására (30 millió forint),
 • óvodai tornaszoba tető felújítására (15 millió forint),
 • Elhagyott ingatlan megvásárlására (5 millió forint)

Bízom benne, hogy pozitív elbírálásban részesülünk.

Mindezek nem jöhettek volna létre, ha nincs mellettem egy fantasztikus csapat, mégpedig az önkormányzat dolgozói és Hadi Éva, akiknek szintén köszönettel tartozom.

Ami a jövő évi terveket illeti:

 •  igar-vámszőlőhegyi művelődési ház és a ravatalozó felújítása,
 • Dózsa György utca és Orgona utca vízelvezetésének megoldása,
 • Igar-Vám Kossuth utca vízelvezetésének megoldása,
 •  az igari volt kocsma helyén egy közösségi szintér és piactér kialakítása

 

Végezetül pedig köszönöm a Képviselőtestület munkáját, segítségét és támogatását.

Igarnak, Igar-Vámnak és Igar-Vámszőlőhegynek tényleg van jövője.

Köszönettel és tisztelettel: Molnár István

e – ügyintézés

Intézze ügyeit otthonról kényelmesen 

Hivatal

Mezőszilasi Közös Önkormányzati Hivatal Igari Kirendeltsége

Adatkezelési tájékoztató
Tanyagondnoki szolgálat

Cím: 7015 Igar, Fő út 1. Tanyagondnok: Kozma Katalin +36302307360

Üvegzseb

Átláthatóvá tett önkormányzatok

Tűzvédelmi szabályzat

Intézmények

Könyvtár
Körzeti megbízott

Killer Norbert örmester
Mobiltelefonszám:06-70/683-40-75
Körzeti megbízotti iroda címe: 7015 Igar, Fő utca 1.
Telefonszáma: 06-25/506-100
e-mail címe: sarbogardrk@fejer.police.hu 
Körzeti megbízotti működési körzete: Igar, Igar-Vám, Igar-
Vámszőlőhegy

Fogadóóra időpontja: minden hónap második szerda 08.00-12.00

e - ügyintézés

Intézze ügyeit otthonról kényelmesen 

Széchenyi 2020

Pályázatok

Önkormányzatunk nap, mint nap azon dolgozik, hogy lehetőségünkhöz mérten fejlesszük településünk infrastruktúráját. A folyamatos pályázatoknak köszönhetően projektjeink elindultak vagy elindulhatnak a megvalósítás útján. Honlapunkon és facebook oldalunkon folyamatosan számolunk be a munkálatokról. 

Igar község és Vámpuszta ivóvízminőség-javítása program

Település ivóvízében vas és ammónia haladja meg a rendeletben előírt határértéket. A megépítendő változat szerint a vízmű biztonságos vízellátását szolgáló új kutat a földtani védettség, a vízigény, a jobb vízminőség, a földtani adottságok, és a minél kedvezőbb költségek figyelembe vételével a várhatóan 100 – 120 m között feltárható felsőpannon vízadó rétegek bekapcsolásával tervezik.
Projekt azonosító száma:KEHOP-2.1.3-15-2016-00002

Igar zárkerti útfelújítás és tündérkert létesítés

A Zártkerti Program „a települések zártkerti földrészleteinek mezőgazdasági hasznosítását segítő és az infrastrukturális háttér megteremtését célzó települési fejlesztések támogatására” kiírt pályázatán elnyert 10.000.000 forint értékű vissza nem térítendő támogatás segítségével valósul meg Igar 1773 hrsz. zártkerti út felújítása és Tündérkert létesítése. A támogatás intenzitása 100%.

Igar község vízrendezésének folytatása

Utak fejlesztése, utak kezeléséhez munkagépek beszerzése

A projekt keretében 1 db MTZ 820 60 kW teljesítményű traktort, a munkagépek használatához, valaminta földutak karbantartásához és a téli időszakban a település bel- és külterületén hóeltakarítást elősegítő 1 db hó- és földtolólapot 2500mm munkaszélességgel szerzünk be. Pályázat kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

Mezőszilas Község Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

 

A projektet Mezőszilas Község Önkormányzata valósította meg, mint Gesztor önkormányzat. A projektben részt vesz, Sáregres, és Igar település is.

 

Igar község vízrendezése

A fejlesztés indokoltságát az adja, hogy az Igar község központjában lévő, a vízkárelhárítást szolgáló medrek és műtárgyak vagy nincsenek kiépítve, vagy a meglévők nincsenek kellő kapacitásra, állékonyságra kiépítve. Projekt azonosító száma:TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00009

 

 

Közérdekű

Fontos linkek

 

Üvegzseb

Adatigénylési szabályzat

EP Választás 2019.

Országgyűlési Választás 2018.

Népszavazás - 2016.

Turizmus

Látnivalók

Élelmiszerbank Egyesület

Videók

Fényképek

Igar, Igar-Vámszőlőhegy

Közérdekű híreink

Alkotni öröm! pályázati felhívás

„Alkotni öröm!” címmel pályázatot hirdet Igar Könyvtári, Információs és Közösségi Hely minden kedves érdeklődő részére. Pályázni lehet bármely, szabadon választott technikával készült munkával, lehet: fotó, rajz, kézimunka (kötés, horgolás, hímzés, makramé, stb.),...

bővebben

NAK választás 2022. május 20.

Május 20-án jöjjön el a kamarai választásra, a következő sorokban pedig olvassa el a NAK Fejér megyei tevékenységének rövidített összefoglalóját! Tavaly a gazdák 75 %-ának, azaz 4320 gazdálkodónak nyújtottunk be egységes kérelmet. A családi gazdaságok...

bővebben

Használt sütőolaj leadás

Használt sütőolaj-leadási lehetőség! A háztartásokban keletkezett használt sütőolajat és sütőzsiradékot zárt csomagolásban leadhatja az alábbi címen: 7015 Igar, Fő utca 1. Faluház 7015 Igar, Kossuth utca 42. Közösségi Ház 7015 Igar, Petőfi Sándor utca 93. Művelődési...

bővebben

Posztolj verset az utcára

POSZTOLJ VERSET AZ UTCÁRA IDÉN IS!   2022.április 11-én A KÖLTÉSZET NAPJÁN TE IS POSZTOLJ VERSET AZ UTCÁRA! Nincs más dolga az akcióban résztvevőknek, mint egy kézzel írott, vagy nyomtatott verset magukkal vinni és elhelyezni Igar Könyvtári,...

bővebben

Meghívó

Igar Község Önkormányzata tisztelettel meghívja a település lakosságát 2022.03.15 - én az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésre! A megemlékezés programja: 17:00 Fáklyás felvonulás (Gyülekező Igar Szabadság utca...

bővebben

Ügyfélfogadás változása

H I R D E T M É N Y Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Mezőszilasi Közös Önkormányzati Hivatal Igari Kirendeltségén (7015 Igar, Fő utca 1.) 2021. december 11.-én (szombaton) és 2021. december 31.-én (pénteken) az ügyfélfogadás szünetel. MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!...

bővebben

Rendelés változás 2021.11.15-én és 17-én.

Értesítjük Önöket, hogy Igar Község Önkormányzat Háziorvosi Szolgálatánál 2021.11.15. hétfői napon és 2021.11.17. szerdai napon a rendelés a következőképpen alakul: 2021.11.15. hétfő RECEPTÍRÁS SZÜNETEL Orvosi helyettesítés Dr. Jovi Károly háziorvos Ozora Orvosi...

bővebben

Hirdetmény tüzifa támogatásról

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Igar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi...

bővebben

Meghívó Közmeghallgatásra

Értesítem Igar Község lakosságát, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete 2021- NOVEMBER 18. napján (csütörtökön) 1300 órakor KÖZMEGHALLGATÁST tart. Az ülés helye: Igar Faluház – 7015 Igar, Fő utca 1.  Napirendi pontok: 1. Polgármesteri tájékoztató az önkormányzat...

bővebben

LÁTNIVALÓK

Nézzen körül nálunk

Településünk a 64. számú főútvonalon közelíthető meg. A környék vadászati és horgászati lehetőségeket kínál az idelátogatóknak. 10 kilométeren belül található a Simontornyai és az Ozorai vár.