TÁJÉKOZTATÓ IGAZGATÁSI SZÜNET ELRENDELÉSÉRŐL

Igar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben, a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenő idejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2022. (III. 7.) Korm. rendeletben, valamint a különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022. (XI. 10.) Korm. rendeletében biztosított lehetőséggel élve

 2022. DECEMBER 22. napjától – 2023. JANUÁR 6. napjáig 

IGAZGATÁSI SZÜNETET RENDELT EL

a Mezőszilasi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére.

A Mezőszilasi Közös Önkormányzati Hivatal Igari Kirendeltségének épülete az igazgatási szünet ideje alatt ZÁRVA tart.

Az utolsó ügyfélfogadás és ügyintézési nap: 2022. december 21. (szerda)

Az első ügyfélfogadás és ügyintézési nap: 2023. január 9. (hétfő)

A különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján az igazgatási szünet időtartama alatt – a foglalkoztatottak vonatkozásában az igazgatási szünet alatti munkavégzés a munkáltatói jogkör gyakorlója általi elrendelése kivételével – a különleges jogállású szerv, illetve a helyi önkormányzat képviselő-testületének hivatala feladatait nem látja el, és az ügyfélfogadás nem működik.

Az igazgatási szünet időtartama alatt sürgős, halaszthatatlan ügyekben, munkaidőben 8:00 és 16:00 óra között az alábbi telefonszámok hívhatók:

Kozma Katalin tanyagondnok 1. – 06/30-230 7360

Hadi Éva tanyagondnok 2. – 06/30-019 1065

Kizárólag haláleset anyakönyvezése miatt – 06/30-397 3207

Dr. Kardos Tamás jegyző – 06/30-560-3975

 

 Dr. Kardos Tamás s. k. jegyző