Lakossági hamu, salak kapcsolatos tájékoztatás
Természetes személyek fűtéséből és tüzeléséből származó hamu és salak
elszállítását cégünk akkor tudja vállalni, amennyiben az kis mennyiségben,
kihűlt állapotban és bezsákolva kerül a kommunális gyűjtőedényben
elhelyezésre, melynek egységes szabályait a MOHU MOL
Hulladékgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság honlapján
elhelyezett központi kommunikáció tartalmazza.