Igar község vízrendezése

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00009

 

Tájékoztató a községben megkezdődött – az Európai Unió Európai Regionális és Fejlesztési Alapok támogatásával megvalósuló – fejlesztésről

 

A kedvezményezett neve: Igar Község Önkormányzata

A projekt címe: Igar Község vízrendezése

A szerződött támogatás összege: 87 692 600 Ft.

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

 

A csapadékvíz elvezetése Igar község életében jelentős, talán az egyik legjelentősebb, amely évről évre ismétlődő megoldandó gondot jelent. A település egyes részeit hol itt, hol ott, bizonyos területeket évről-évre elönti a külvízgyűjtők irányából érkező nagy mennyiségű hordalékos víz.

A fejlesztés indokoltságát az adja, hogy az Igar község központjában lévő, a vízkárelhárítást szolgáló medrek és műtárgyak vagy nincsenek kiépítve, vagy a meglévők nincsenek kellő kapacitásra, állékonyságra kiépítve.

 

Ezen problémák megoldására nyújt lehetőséget a pályázati támogatás.

 

A fejlesztéssel megvalósítható a víz,- és hordalék visszatartás, csökkenthető a lakóházak irányában eddig kialakult elöntés veszélye. A műszaki kialakítással javulnak a vízkárelhárítás feltételei, javul a művek fenntarthatósága, élhetőbbé válik a település egésze.

Megvalósulhat egy olyan összefüggő hálózat, amely övárok – hordalékfogó – megfelelő kapacitású vízlevezető – befogadó láncolatot alkot.

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.12.31.

Projekt azonosító száma:TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00009

Igar Község vízrendezésének folytatása TOP-2.1.3-16-FE1-2019-00001

Kedvezményezett neve: Igar Község Önkormányzata

Projekt címe: Igar Község vízrendezésének folytatása

Szerződött támogatás összege: 48 000 349 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100 %

 

A projekt tartalmának bemutatása

Igar község topográfiai adottságaiból adódóan – részben katlan jelleg – az alapvető problémát a völgyfenéki fekvés, az erózióra hajlamos talaj, a nagy eséskülönbségekből adódó hordalékos vízlevonulások és a gyors összegyülekezések okozzák. A hordalék visszatartás a részvízgyűjtőkön nem megoldott, minden lemosott hordalék a kisebb esésű belterületi szakaszok határán, vagy magában a belterületben ülepedik ki, rosszabb esetben a belterületbe, az épületekbe bejut, meder- és műtárgyfeltöltődést, torlaszt, épületelöntést okoz.

A fejlesztés tárgyát képező tervezett vagy meglévő, de fejlesztésre szoruló vízelvezető elemek befogadója a Bozót patak medre lesz. Ezen mederszakaszok olyan állapotban vannak az Arany János utca alsó-középső szakaszán, hogy az 1,02 km2 vízgyűjtővel rendelkező levezető rendszer hozamait szállítani nem tudják. A vízgyűjtő felületét szántó művelésben lévő terület borítja. A vízgyűjtőterület Igar településhez tartozó közvetlen részének magas pontja 150 m szinten helyezkedik el. A befogadó Bozót patak 100 m szinten helyezkedik el, a magasságkülönbség 50 m, ami jelentős annak tükrében, hogy a terepi lefolyás hossza mintegy 1.500 m. A település hatékony vízkárelhárítási-védekezési tevékenységének alapvető feltétele, hogy a jó mederállapot megvalósuljon és az meg is maradjon. Érvényes ez az utcaszintű és a befogadó medrekre, műtárgyak is egyaránt.

A fejlesztés elengedhetetlen ahhoz, hogy a jövőben a káresemények kizárhatók, elkerülhetők vagy mérsékelhetők legyenek. Ezzel a fejlesztéssel megfelelő alapot lehet biztosítani a település csapadékvíz hálózatának, a burkolt felületekről levezetendő vízhozamok megfelelő befogadóba való bevezetéséhez is, a vízkáresemények megelőzéséhez.

Az Önkormányzat felmérése szerint az elöntésektől közvetlenül védendő értékek összességében 275,2 millió Forint értéket képviselnek, ami a pályázott összeg 5,73-szerese, így kijelenthető, hogy gazdasági szempontból is jelentős a beruházás. A projekt a lakóterületek védelmén túl, mezőgazdasági területek védelmét szolgálja.

A projekt komplexitását erősíteni kívánjuk többféle szemléletformáló eszköz, rendezvény révén. A szemléletformálás fókuszában a felelős vízgazdálkodás és vízfelhasználás van.

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. év december hó 31. nap.

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-FE1-2019-00001

 

Tájékoztató a községben megkezdődött fejlesztésről

Tájékoztató a községben megkezdődött – az Európai Unió Európai Szociális Alap támogatásával megvalósuló – fejlesztésről

A kedvezményezett neve: Mezőszilas Község Önkormányzata

A projekt címe: Mezőszilas Község Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

A szerződött támogatás összege:   6 992 757 Ft.

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A projektet Mezőszilas Község Önkormányzata valósította meg, mint Gesztor önkormányzat. A projektben részt vesz, Sáregres, és Igar település is.

A projekt során megvalósult az ASP rendszer tesztelése, élesítése az Önkormányzati adó, Iktatás, Gazdasági rendszer, Ingatlan vagyon adatainak migrációja a régi szoftverből az új ASP rendszerbe.

Megtörtént az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ide értve az elektronikus űrlap-szolgáltatást, ipar- és kereskedelmi rendszer, hagyatéki leltár rendszer csatlakozása.

Megtörtént az Önkormányzati szakrendszer adatminőségnek javítása, tisztítása, a szakrendszerekbe bemigrált adatok ellenőrzése az ASP rendszer ellenőrzési moduljaival.

A tevékenység keretében kialakításra került három szabályzat, amely a gazdasági és pénzügyi szabályzat, IT biztonság szabályzat, Iktatás és iratkezelés szabályzat.

A tevékenység keretében megtörtént az önkormányzat elektronikus ügyintézési folyamatának kialakítása, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó belső szabályzások megalkotása, a szükséges önkormányzati rendeletek elkészítése, a folyamatban részt vevő ügyintézők felkészítése.

Beszerzésre kerültek az ASP rendszer működtetéséhez szükséges hardver eszközök és kártyaleolvasók, melyek a Közös hivatal három kirendeltségén Sáregresen, Igaron és a gesztor településen Mezőszilason kerültek telepítésre.

A projekt befejezési dátuma: 2018.06.30.

Projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00351

 

Utak fejlesztése, munkagépek beszerzése

Tájékoztató a községben megkezdődött – az Európai Unió Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap támogatásával megvalósuló – fejlesztésről

A kedvezményezett neve:
Igar Község Önkormányzata

A pályázati felhívás neve, kódszáma:

A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére – Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése nevű

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázati felhívás

A projekt címe, azonosítószáma:

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése Igar községbencímű

1824354283 azonosítószámú

A szerződött támogatás összege: 7 290 376 HUF

A támogatás mértéke: 95%

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt keretében 1 db MTZ 820 60 kW teljesítményű traktort, a munkagépek használatához, valaminta földutak karbantartásához és a téli időszakban a település bel- és külterületén hóeltakarítást elősegítő 1 db hó- és földtolólapot 2500mm munkaszélességgel szerzünk be.

A beszerzett eszközöket az önkormányzat a kül- és belterületi útjainak karbantartásához és felújításához fogja használni, tekintettel arra, hogy az önkormányzat területén 53,49 km kiépítetlen út van, melyek az időjárási és használati viszonyok miatt folyamatos karbantartást igényelnek.

A projekt tervezett befejezési dátuma:

2018.12.31.