Választási iroda

Választási iroda vezetőjének neve:
Hivatali Helyiségének címe, telefonszáma, elektronikus levélcíme:
Választási információs szolgálatának elérhetőségei
A választási iroda vezetőjének

A választási bizottság

  • tagjainak és póttagjainak neve
  • elérhetőségei
  • ülésének várható időpontja és részletes napirendje
  • üléséről készült jegyzőkönyv
  • határozatai