Kedvezményezett neve: Igar Község Önkormányzata

Projekt címe: Igar Község vízrendezésének folytatása

Szerződött támogatás összege: 54.902.390 Ft

A projekt befejezési dátuma: 2023. február 28.

Támogatás mértéke (%-ban): 100 %

 

A projekt tartalmának bemutatása

Igar község topográfiai adottságaiból adódóan – részben katlan jelleg – az alapvető problémát a völgyfenéki fekvés, az erózióra hajlamos talaj, a nagy eséskülönbségekből adódó hordalékos vízlevonulások és a gyors összegyülekezések okozzák. A hordalék visszatartás a részvízgyűjtőkön nem megoldott, minden lemosott hordalék a kisebb esésű belterületi szakaszok határán, vagy magában a belterületben ülepedik ki, rosszabb esetben a belterületbe, az épületekbe bejut, meder- és műtárgyfeltöltődést, torlaszt, épületelöntést okoz.

A fejlesztés tárgyát képező tervezett vagy meglévő, de fejlesztésre szoruló vízelvezető elemek befogadója a Bozót patak medre lesz. Ezen mederszakaszok olyan állapotban vannak az Arany János utca alsó-középső szakaszán, hogy az 1,02 km2 vízgyűjtővel rendelkező levezető rendszer hozamait szállítani nem tudják. A vízgyűjtő felületét szántó művelésben lévő terület borítja. A vízgyűjtőterület Igar településhez tartozó közvetlen részének magas pontja 150 m szinten helyezkedik el. A befogadó Bozót patak 100 m szinten helyezkedik el, a magasságkülönbség 50 m, ami jelentős annak tükrében, hogy a terepi lefolyás hossza mintegy 1.500 m. A település hatékony vízkárelhárítási-védekezési tevékenységének alapvető feltétele, hogy a jó mederállapot megvalósuljon és az meg is maradjon. Érvényes ez az utcaszintű és a befogadó medrekre, műtárgyak is egyaránt.

A fejlesztés elengedhetetlen ahhoz, hogy a jövőben a káresemények kizárhatók, elkerülhetők vagy mérsékelhetők legyenek. Ezzel a fejlesztéssel megfelelő alapot lehet biztosítani a település csapadékvíz hálózatának, a burkolt felületekről levezetendő vízhozamok megfelelő befogadóba való bevezetéséhez is, a vízkáresemények megelőzéséhez.

Az Önkormányzat felmérése szerint az elöntésektől közvetlenül védendő értékek összességében 275,2 millió Forint értéket képviselnek, ami a pályázott összeg 5,73-szerese, így kijelenthető, hogy gazdasági szempontból is jelentős a beruházás. A projekt a lakóterületek védelmén túl, mezőgazdasági területek védelmét szolgálja.

A projekt komplexitását erősíteni kívánjuk többféle szemléletformáló eszköz, rendezvény révén. A szemléletformálás fókuszában a felelős vízgazdálkodás és vízfelhasználás van.

 

A projekt befejezési dátuma: 2023. év február hó 28. nap.

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-FE1-2019-00001