Tisztelt Szülők!

Igar Község Önkormányzata a helyi szociális ellátásokról szóló 8/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelete alapján támogatásban részesíti a bölcsődei, óvodai-, általános iskolai nevelésben és középfokú képzésben részesülő igari gyermekeket.
Az önkormányzat évi egyszeri alkalommal a szülő, gyám, törvényes képviselő kérelmére bölcsőde, óvoda- és iskolakezdési támogatást nyújt a bölcsődei, óvodai-, általános iskolai nevelésben és középfokú képzésben részesülő, Igar Község közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, Igar településen élő gyermek bölcsődei, óvodáztatási és iskoláztatási költségeihez:
a) a bölcsődés gyermekek esetében a bölcsődekezdési települési támogatás mértéke gyermekenként 15.000.- Ft. (Bölcsődei igazolás szükséges!)
b)az óvodás gyermekek esetében az óvodakezdési települési támogatás mértéke gyermekenként 15.000.- Ft,
c) az általános iskolai tanulók esetében az iskolakezdési települési támogatás mértéke gyermekenként 15.000.- Ft,
d) a gimnáziumban, szakközépiskolában, szakiskolában, technikumban tanulók esetében a támogatás mértéke gyermekenként 15.000.- Ft.(diákigazolvány fénymásolat szükséges!)
A támogatás iránti igényt minden év július 1. – július 31. között lehet benyújtani a 4. melléklet szerinti formanyomtatványon. A kérelem benyújtási határidejének elmulasztása jogvesztő.
A támogatásról a polgármester legkésőbb augusztus 10. napjáig dönt.
A támogatás kifizetésére a döntést követő 5. munkanapon belül kerül sor.
Kérelemnyomtatvány igényelhető a Mezőszilasi Közös Önkormányzati Hivatal Igari Kirendeltségénél, vagy letölthető a www.igar.hu (nyomtatványok) oldalról.

Igar, 2024. 06. 27.
Tisztelettel:
Molnár István
polgármester