A szavazás szünetel
Helyi hirek | Eseménynaptár | Egyház | Sport
Kultúra | Oktatás | Felhívások | Helyi újság

HIRDETMÉNY

Településrendezési eszköz módosítása tárgyalásos eljárással


Kifüggesztés időpontja: 2018. április 17.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. május 4.

Kifüggesztés helye: Igar Polgármesteri Hivatal hirdetője

A hirdetmény tárgya: Településrendezési eszköz módosítása tárgyalásos eljárással

 

 

Igar Község a pályázatot nyújtott be az ivóvízminőség javítására. A KEHOP-2.1.3. pályázatban az ivóvíz kút mellé egy vízminőség javító berendezés kerülne elhelyezésre. Az a telek, melyen a vízmű található, jelenleg zárvány telek, azaz nincs közterülettel határos kapcsolata. A polgármesteri hivatal telke a 366/7 hrsz-ú ingatlan. A két telek egyesítésével megszűnne a zárványtelek. A hatályos településrendezési eszközök szerint azonban jelenleg két különböző területfelhasználásba, és övezetbe található a két ingatlan. Cél, hogy területfelhasználás és övezeti átsorolás és övezeti paraméterek kiegészítésével a pályázat részeként megépülő kezelőépület építési engedélyt kapjon.

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerint tárgyalásos eljárással kerül módosításra a Igar településszerkezeti terve, helyi építési szabályzata és szabályozási terve.

 

Az önkormányzat partnerségi rendelete alapján www.igar.hu  honlapon elérhető az egyeztetési dokumentum.

 

Lakossági fórum megtartására és a tervanyag ismertetésére 2018. április 26-án 14.00 kezdettel kerül sor a Polgármester Hivatal épületében (7015 Igar, Fő utca 1.).

 

Véleményüket, észrevételüket 2018. május 4-ig írásban a polgármesteri hivatalba (7015 Igar, Fő utca 1.) illetve az igarphiv@gmail.com e-mail címre eljuttatva tudják megtenni.

 

A lakossági fórumon elhangzott észrevételek a jegyzőkönyvben rögzítésre kerülnek.

 

Igar, 2018. április 17.

 

Tisztelettel:

 

 

Bognár János

polgármester

 


Kapcsolódó dokumentumok:
Dokumentáció

Felhasználónév:
Jelszó: