NYERTES PÁLYÁZAT: ZÁRTKERTI ÚTFELÚJÍTÁSA ÉS TÜNDÉRKERT LÉTESÍTÉSE

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A ZÁRTKERTI PROGRAM KERETÉBEN 10 MILLIÓ FORINT ÉRTÉKŰ HAZAI TÁMOGATÁST NYERT EL IGAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁRTKERTI ÚTFELÚJÍTÁSRA ÉS TÜNDÉRKERT LÉTESÍTÉSÉRE.                                                                                               

A Zártkerti Program „a települések zártkerti földrészleteinek mezőgazdasági hasznosítását segítő és az infrastrukturális háttér megteremtését célzó települési fejlesztések támogatására” kiírt pályázatán elnyert 10.000.000 forint értékű vissza nem térítendő támogatás segítségével valósul meg Igar 1773 hrsz. zártkerti út felújítása és Tündérkert létesítése. A támogatás intenzitása 100%.

A projekt keretében megvalósul a zártkerti út 535 méteres szakaszának felújítása, valamint kialakításra kerül egy 160 fából álló gyümölcsös is. A Tündérkertbe kizárólag őshonos gyümölcsfajtákat telepítünk, így elősegítve a magyar gyümölcsök biodiverzitásának megőrzését. A projekt során az önkormányzat együttműködik az Igari Ifjúsági Klubbal és az Igar Községért Közalapítvánnyal. Az egyesületek tagjai közreműködnek a közmunkások és önkéntesek beszervezésében, szállításuk leszervezésében, illetve ivóvíz és alapanyag-szállításban, továbbá az Igari Ifjúsági Klub részt vesz a Tündérkert kialakításában is. Az Igari Polgárőr Egyesület segédkezik a lakosság tájékoztatásában és a rongálás megelőzésében. A beruházás 2020 őszén fejeződik be.

Utak fejlesztése, munkagépek beszerzése

Tájékoztató a községben megkezdődött – az Európai Unió Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap támogatásával megvalósuló – fejlesztésről

A kedvezményezett neve:
Igar Község Önkormányzata

A pályázati felhívás neve, kódszáma:

A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére – Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése nevű

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázati felhívás

A projekt címe, azonosítószáma:

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése Igar községbencímű

1824354283 azonosítószámú

A szerződött támogatás összege: 7 290 376 HUF

A támogatás mértéke: 95%

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt keretében 1 db MTZ 820 60 kW teljesítményű traktort, a munkagépek használatához, valaminta földutak karbantartásához és a téli időszakban a település bel- és külterületén hóeltakarítást elősegítő 1 db hó- és földtolólapot 2500mm munkaszélességgel szerzünk be.

A beszerzett eszközöket az önkormányzat a kül- és belterületi útjainak karbantartásához és felújításához fogja használni, tekintettel arra, hogy az önkormányzat területén 53,49 km kiépítetlen út van, melyek az időjárási és használati viszonyok miatt folyamatos karbantartást igényelnek.

A projekt tervezett befejezési dátuma:

2018.12.31.