Meghívó Közmeghallgatásra

Értesítem Igar Község lakosságát, hogy

az Önkormányzat Képviselő-testülete

2021- NOVEMBER 18. napján (csütörtökön) 1300 órakor KÖZMEGHALLGATÁST

tart.

Az ülés helye: Igar Faluház – 7015 Igar, Fő utca 1.

 Napirendi pontok:

1. Polgármesteri tájékoztató az önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről.

           Előterjesztő: Molnár István polgármester

2. Közérdekű kérdések, javaslatok

A közmeghallgatásra községünk lakosait tisztelettel meghívom.

A képviselő-testület a közmeghallgatáson részt venni kívánó Igar-Vámon és Igar-Vámszőlőhegyen élő lakosok részére (oda-vissza) igény esetén buszjáratot biztosít.

A busz 12:15-kor Igar-Vámszőlőhegy, Petőfi u. 82. számú ház elől indul, majd ezt követően

12:20-kor Igar-Vámszőlőhegyen a Művelődési Háznál,

12:25-kor Igar-Vámszőlőhegy, Petőfi u. 21. számú ház előtt,

12:35-kor Igar-Vámon a Közösségi Háznál lehet felszállni.

Igar, 2021. október 29.

                                                                      Molnár István s. k.
                                                                              polgármester

14 éven aluli gyermekek települési természetbeni támogatása

Tisztelt Szülők!

Igar Község Önkormányzata a helyi szociális ellátásokról szóló  8/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelete alapján évi egyszeri alkalommal a szülő, gyám, törvényes képviselő kérelmére minden év decemberében Igar Község közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, Igar településen élő 14 éven aluli gyermek részére települési természetbeni támogatást nyújt.

14 éven alulinak számít az a gyermek, aki a tárgyév december 31. napjáig a 15. életévét nem töltötte be.

A támogatás iránti igényt minden év november 1. – november 30. között lehet benyújtani a fenti rendelet 3. melléklet szerinti formanyomtatványon. A kérelem benyújtási határidejének elmulasztása jogvesztő.

A természetbeni támogatás értéke 15.000.- Ft/fő

A támogatásról a polgármester legkésőbb december 10. napjáig dönt.
A települési támogatás kiosztására a döntést követő 5. munkanapon belül kerül sor.
Kérelemnyomtatvány igényelhető a Mezőszilasi Közös Önkormányzati Hivatal Igari Kirendeltségénél, vagy letölthető a www.igar.hu (nyomtatványok) oldalról.

Igar, 2021.október 29.

Tisztelettel:

Molnár István s.k.
polgármester

1956-os Forradalom és Szabadságharc emlékműsor

Igar Község Önkormányzata sok szeretettel várja Önt és családját
az 1956-os Forradalom és Szabadságharc tiszteletére rendezett emlékműsorára.

Időpont: 2021, október 23. 14:00

Helyszín: Igar – Vámszőlőhegy, Művelődési Ház
Az igari faluháztól és az igari-vámi közösségi háztól buszjárat indul.
A busz indulása: Igar, Falház 13:30
Igar-Vám, Közösségi Ház 13:40

Bursa Hungarica Pályázati kiírás 2022. forduló

Igar Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírja a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulóját.

 

A pályázók köre:

Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű pályázók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

 

Az ösztöndíj időtartama:

„A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2021/2022. tanév II. féléve és a 2022/2023. tanév I. féléve)

„B” típusú pályázat: 3×10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (2022/2023. tanév, 2023/2024. tanév és a 2024/2025. tanév)

 

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

A pályázat beadáshoz az EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció szükséges. A regisztrációt követően tölthetik fel pályázati adataikat a https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx oldalon. A feltöltést követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

 

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes.

A részletes pályázati kiírás elérhető a Polgármesteri Hivatalban, illetve az alábbi linkeken:

“A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

“B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Benyújtási határidő: 2021. november 5.

Igar, 2021. október 4.

Molnár István s.k.
polgármester