Meghívó képviselő-testületi ülésre 2020. 10. 01.

M E G H Í V Ó

 Tisztelettel meghívom

Igar Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2020. október 1. napján, 1400 órakor tartandó

nyilvános ülésére

 Az ülés helye: Az Önkormányzat tanácskozóterme – Igar Fő u. 1. szám.

 N a p i r e n d i   p o n t o k:

  1.)  Javaslat Igar Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Molnár István polgármester

 2.) Javaslat pályázattal kapcsolatos árajánlatok elfogadására

Előterjesztő: Molnár István polgármester

Igar, 2020. szeptember 30.

 

Molnár István s.k.

                                                                                                                     polgármester

Meghívó képviselő-testületi ülésre 2020. 03. 30.

M E G H Í V Ó

Tisztelettel meghívom 

Igar Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2020. március 30. napján 1400 órakor tartandó nyilvános ülésére

Az ülés helye: Községháza Tanácskozó terme – 7015 Igar, Fő u. 1.

N a p i r e n d i   p o n t o k:

1.) Az Ügyrendi Bizottsági működéssel kapcsolatban érkezett javaslat megvitatása

Előterjesztő: Dr. Kardos Tamás jegyző

2.) Az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének megvitatása

Előterjesztő: Dr. Kardos Tamás jegyző

3.) Határozati javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített 2019. évi költségelszámolás elfogadására

Előterjesztő: Molnár István polgármester

4.) Egyebek, bejelentések

Előterjesztő: Molnár István polgármester

Igar, 2020. március 23.

Tisztelettel:

Molnár István s. k.
polgármester