Tisztelt Szülők!

Igar Község Önkormányzata a helyi szociális ellátásokról szóló  8/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelete alapján évi egyszeri alkalommal a szülő, gyám, törvényes képviselő kérelmére minden év decemberében Igar Község közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, Igar településen élő 14 éven aluli gyermek részére települési természetbeni támogatást nyújt.

14 éven alulinak számít az a gyermek, aki a tárgyév december 31. napjáig a 15. életévét nem töltötte be.

A támogatás iránti igényt minden év november 1. – november 30. között lehet benyújtani a fenti rendelet 3. melléklet szerinti formanyomtatványon. A kérelem benyújtási határidejének elmulasztása jogvesztő.

A természetbeni támogatás értéke 15.000.- Ft/fő

A támogatásról a polgármester legkésőbb december 10. napjáig dönt.
A települési támogatás kiosztására a döntést követő 5. munkanapon belül kerül sor.
Kérelemnyomtatvány igényelhető a Mezőszilasi Közös Önkormányzati Hivatal Igari Kirendeltségénél, vagy letölthető a www.igar.hu (nyomtatványok) oldalról.

Igar, 2021.október 29.

Tisztelettel:

Molnár István s.k.
polgármester