TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!

A Mezőszilasi Helyi Választási Iroda 2024. április 20. napján, szombaton 8:00 és 16:00 óra között
az ajánlóív iránti igények fogadása és az ajánlóívek kiadása céljából
választási ügyeletet tart
a Helyi Választási Iroda székhelyén,
MEZŐSZILASON
(7017 Mezőszilas, Fô utca 111. — közös hivatal épületében).

Ezt követően, 2024. április 22. napjától az ajánlóívek kiadásával és átvételével kapcsolatos feladatokat munkanapokon, hivatali időben lehet intézni.

A Helyi Választási Iroda elérhetősége:
7017 Mezőszilas, Fő utca 111.
telefon: 06 25 247 001
mobil: +36-30 665 4531, +36 30 560 3975

Az ajánlóívek leadásának határideje:
2024. május 6., 16:00 óra

Fenti határidő  jogvesztő, az azt kõvetõen a Helyi Választási Irodába beérkező ajánlások nem vehetők figyelembe.

Mezôszilas, 2024. április 15.
Dr. Kardos Tamás s. k.
Választási Iroda vezetője