Tájékoztató a 2022-es évi népszámlálásról

A 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény és a 2021. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 362/2020 (VII.23.) Korm. rendelet értelmében a népszámlálás területi előkészítéséről és az adatfelvétel végrehajtásáról a települési önkormányzat jegyzője, helyi népszámlálási felelősként, és segítőik (népszámlálási koordinátor, népszámlálási referens), továbbá a felülvizsgálók, és a számlálóbiztosok gondoskodnak, figyelembe véve a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) szakmai iránymutatásait.

A népszámlálás célja, hogy pontos és részletes képet kapjunk Magyarország népességének nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, foglalkoztatottságáról, élet- és lakáskörülményeiről. Ezek az információk szükségesek a mindannyiunk életét befolyásoló gazdasági, társadalmi döntések előkészítéséhez, a helyi fejlesztések tervezéséhez és a tudományos kutatásokhoz.

 1. évben tizenhatodik alkalommal kerül sor népszámlálásra, amely egyedülálló a statisztikai adatfelvételek között. A népszámlálás az egyetlen teljes körű adatfelvétel a népesség és a lakásállomány jellemzőiről.

A népszámlálást megelőzően a KSH a népszámlálás részleteiről, a válaszadás módjairól felkérő levelet küld minden magyarországi lakcímre.

A népszámlálási törvény szerint az adatszolgáltatás – az egészségi állapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozó adatkörök kivételével – kötelező. Az adatszolgáltatók kötelesek a népszámlálás körébe tartozó adatokat a valóságnak megfelelően megadni.

A népszámlálási törvény alapján a természetes személyekről és a lakásokról nép- és lakásszámlálást Magyarország területén a 2022. október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével kell tartani.

A népszámlálás menete

 • Október 1. – október 16.: Internetes önkitöltés
  A háztartások önállóan, interneten keresztül tölthetik ki a népszámlálási kérdőívet. A kitöltést egyedi belépési kód segítségével tudják elvégezni. Az egyedi belépési kódokat a KSH postán juttatja el a háztartásoknak.
 • Október 17. – november 20.: Számlálóbiztosok keresik fel a háztartásokat
  Azokat a háztartásokat, amelyek nem élnek az online kitöltés lehetőségével, számlálóbiztosok keresik fel. Nem használnak papír kérdőíveket, a számlálóbiztosok tabletek segítségével rögzítik a válaszokat.

Igaron a számlálóbiztosok az alábbi személyek:

 • Hadi Éva
 • Kövér Melinda
 • Mohainé Ortner Rita
 • Szabó Róbert

felülvizsgáló:

 • Nagy Ildikó

Csak a fenti személyek, kereshetik Önöket a lakásukon, Népszámlálással kapcsolatban. Amennyiben más idegen ember adja ki magát számlálóbiztosnak, akkor ő tisztességtelen úton jár, kérem, értesítsék a rendőrséget. Ha valaki arra hivatkozik, hogy ő számlálóbiztos vagy felülvizsgáló, kérem, kérjék el erre a feladatra elkészített igazolványukat, illetve, ha kell ezzel együtt a személyi igazolványukat is, ehhez Önöknek joguk van.

A fokozott óvatosság mellett azonban azt is kérem Önöktől, hogy a fent felsorolt számlálóbiztosok és felülvizsgáló tekintetében bizalommal legyenek, segítsék munkájukat, hogy minél előbb el tudják azt végezni, Önök pedig jogszabályi kötelezettségüknek mielőbb eleget tudjanak tenni.

 • November 21. – november 28.: Pótösszeírás a települési jegyzőnél
  Pótösszeírás keretében a népszámlálásból addig kimaradóknak a települési jegyzőt felkeresve kell eleget tenniük adatszolgáltatási kötelezettségüknek.

A népszámlálás során gyűjtött adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel. Azokat összesített formában hozzák nyilvánosságra, semmilyen módon nem összeköthetők a válaszadók személyével.

 Dr. Kardos Tamás jegyző

Lakossági barnakőszén felmérés 2022

A Magyar Államkincstár a későbbi döntések meghozása érdekében lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérésében az önkormányzat segítségét kéri.

Lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:

 • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő
 • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás
 • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet

Tájékoztatjuk a széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosságot, hogy igényeiket a mellékelt nyomtatványt kitöltve személyesen behozhatják a Hivatalba, vagy a kitöltött nyomtatványt elküldhetik a igarphiv@gmail.com email címre.

Benyújtási határidő: 2022. szeptember 28. 16.00.

Lakossági barnakőszén felmérés NYOMTATVÁNY

 

Az önkormányzat egyetlen feladata, hogy az igények szerinti mennyiséget összesítve továbbítsa a Magyar Államkincstár felé elektronikus úton, sem a döntésekben, sem a későbbi esetleges elosztásban az önkormányzat nem kap szerepet.

 

Fontos hangsúlyozni, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

 

 

Könyvvel a szabadban 2022.

Pályázati felhívás

“Könyvvel a szabadban Igaron”

címmel pályázatot hirdet Igar Könyvtári, Információs és Közösségi Hely az ifjú korosztály részére.

Készíts egy fotót kedvenc könyveddel vagy könyvedről természetes zöld területen (erdőben, parkban stb.)

Az elkészült fotót küldd el igar@vmk.hu email címre.

Beérkezési határidő: 2022. augusztus 31.

A legjobb alkotásokat díjban részesítjük.

Agugusztus 20. meghívó

Szeretettel meghívjuk Önöket Államalapítási ünnepségünkre és az Újkenyér szentelésre!

Időpont:

2022. augusztus 20. 10:00

Helyszín: Igar – Vám Közösségi ház udvara