NAK választás 2022. május 20.

Május 20-án jöjjön el a kamarai választásra, a következő sorokban pedig olvassa el a NAK Fejér megyei tevékenységének rövidített összefoglalóját!
Tavaly a gazdák 75 %-ának, azaz 4320 gazdálkodónak nyújtottunk be egységes kérelmet. A családi gazdaságok nyilvántartásával kapcsolatos hatósági feladataink kapcsán 6042 db ügyintézést végeztünk el. A Magyarok Kenyere programban közreműködve 24 930 kg búza adományt gyűjtöttünk a rászorulóknak. 2018 óta 42 talajgenerátort üzemeltetünk, hogy a jégkármérséklő rendszerrel megvédjük a termést és a lakosság vagyontárgyait.
Az elmúlt időszakban számos fórumot szerveztünk, különös figyelmet szentelve a támogatásokra és a jogszabályváltozásokra. A megyeszékhelyen szinte minden évben tartottunk vásárt, ahol termelők állíthatták ki portékáikat. Arra törekszünk, hogy megismertessük és megszerettessük a lakossággal a helyi gazdaságok által megtermelt és előállított finomságokat.
2019-ben elindítottuk a Gazda leszek! pályaorientációs programot, hogy a pályaválasztás előtt álló fiatalok számára vonzóbbá tegyük az agráriumot. A szektorban tapasztalható munkaerőhiány hosszútávú és minőségi pótlását kívánjuk ezzel elősegíteni.
Úgy gondolom, hogy a 2023-2027 közötti KAP Stratégiai Terv egyedülálló lehetőséget jelent a hazai agrár vállalkozások számára, hogy megvalósítsák fejlesztési elképzeléseiket. Ebben természetesen a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara – NAK is segítséget fog nyújtani. Falugazdászaink tehát felkészülten állnak majd minden gazdálkodó rendelkezésére, hogy a lehető legjobb döntéseket hozzák meg a támogatások igénylésekor.

Varga Imre István
megyei elnök

Fejér megyei szervezet

E:  varga.imre.istvan@nak.hu

W: www.nak.hu

Óvodai jelentkezés és beiratkozás – 2022

Óvodai jelentkezés és beiratkozás – 2022
Igari Csipet Óvodában

2022. április 21től 22-ig 10.00- 12.00 óra

(Igar –Vám Kossuth Lajos utca 42. kihelyezett óvodában)


A három éves kortól kötelező óvodai nevelés, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedhet.

Kötelező tehát beíratni azt a gyermeket, aki 2022. december 31. napjáig a harmadik életévét betölti. Amennyiben a szülő nem tesz eleget a kötelezettségének, szabálysértést követ el.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

 • Óvodai jelentkezési lap (kitöltve) a nyomtatvány letölthető a www.igar.hu oldalon, illetve beszerezhető az intézményben.
 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 • a gyermek TAJ kártyája
 • a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
 • a kötelező védőoltásokat tanúsító orvosi igazolás, vagy az oltási kiskönyv erre vonatkozó másolata.
 • a statisztikai nyilvántartásokhoz az alábbi igazolások szükségesek:
 • tartós beteg esetében igazolás emelt családi pótlékról a Magyar Államkincstártól
 • gyermekvédelmi támogatásról határozat
 • 3 vagy több gyermeket nevelő család esetében a családi pótlék összegéről igazolás
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok

Magyarországon történő beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya.

A beiratkozási eljárás során a következő nyomtatványokat kell még a szülőnek kitölteni:

 • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (Ha csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, ennek alátámasztására szolgáló dokumentum lehet: a szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, vagy a másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, vagy gyámhivatali határozat, vagy bírósági ítélet, vagy gyám esetén: gyámhivatali határozat)
 • nyilatkozat életvitelszerű lakcímről.
 • nyilatkozat a szűrővizsgálatokon való részvételről.
 • nyilatkozat a kiskorú gyermek átvevő személyéről, személyekről
 • nyilatkozat a kiskorú gyermek fényképezéséről, képek nyilvános használatáról,
 • nyilatkozat az esetleges fejtetvesség irtásának megkezdéséről.

 

Kelt.:Igar, 2022. március 21.

Tóth Ágota Krisztina
Intézményvezető

Használt sütőolaj leadás

Használt sütőolaj-leadási lehetőség!

A háztartásokban keletkezett használt sütőolajat és sütőzsiradékot zárt csomagolásban leadhatja az alábbi címen:

7015 Igar, Fő utca 1. Faluház

7015 Igar, Kossuth utca 42. Közösségi Ház

7015 Igar, Petőfi Sándor utca 93. Művelődési Ház

Töltse ki a gyűjtést bemutató olajtotót és nyerjen 50 000 forint támogatást támogatottunknak, ai Igari Csipet Óvodának!
Játék: www.cseppetsem.hu/olajtoto

Meghívó

Igar Község Önkormányzata tisztelettel

meghívja a település lakosságát

2022.03.15 – én

az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc
évfordulója alkalmából rendezett
ünnepi megemlékezésre!

A megemlékezés programja:

17:00 Fáklyás felvonulás
(Gyülekező Igar Szabadság utca 35. előtt. Fáklyát nem biztosítunk!)

17:15 Polgármesteri hivatal:
      Molnár István polgármester ünnepi beszéde

Ünnepi műsor
Koszorúzás

 A rendezvényen kép-és hangfelvétel készülhet! A programváltozás jogát fenntartjuk!