Értesítem a Tisztelt Lakosságot,
hogy 2022. június 30. napján (csütörtökön)
a Mezőszilasi Közös Önkormányzati Hivatal
Igari Kirendeltségén
(7015 Igar, Fő u. 1.)

az ügyfélfogadás szünetel.

Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy Igar Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértésével Mezőszilas Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta „a Közszolgálati Tisztviselők Napjának, július 1-jének munkaszüneti nappá nyilvánításáról” szóló 6/2018. (V. 31.) önkormányzati rendeletét, mely szerint július 1-je a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nap. E jogszabályi rendelkezésnek megfelelően a Mezőszilasi Közös Önkormányzati Hivatal Igari Kirendeltsége

 július 1-jén (pénteken) ZÁRVA tart.

Igar, 2022. június 24.

Tisztelettel:
 Dr. Kardos Tamás s. k.
 jegyző