Lakossági hamu, salak kapcsolatos tájékoztatás

Lakossági hamu, salak kapcsolatos tájékoztatás
Természetes személyek fűtéséből és tüzeléséből származó hamu és salak
elszállítását cégünk akkor tudja vállalni, amennyiben az kis mennyiségben,
kihűlt állapotban és bezsákolva kerül a kommunális gyűjtőedényben
elhelyezésre, melynek egységes szabályait a MOHU MOL
Hulladékgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság honlapján
elhelyezett központi kommunikáció tartalmazza.