Gépjárműadóval kapcsolatos információ 2021

Gépjárműadóval kapcsolatos információ 2021

Tisztelt Adózó!

Tájékoztatjuk, hogy 2021. január 1-jétől a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adóhatóság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) látja el.

 

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) 2020. december 31-ig hatályos rendelkezései alapján a belföldi gépjárművek adója esetében az adóhatósági feladatokat az önkormányzati adóhatóság látta el. A törvénymódosítás alapján az adóhatósági feladatokat a belföldi gépjárművek utáni gépjárműadóban 2021. január 1-jétől az állami adóhatóság (NAV) vette át.

 

A NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. 

 

A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó ügyekben (a 2020. december 31-ig keletkezett, változott, vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos ügyintézéssel, ezen időszak adójának beszedésével, végrehajtásával, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és szankciók megállapításával) az adóhatósági feladatokat továbbra is az illetékes Mezőszilasi Közös Önkormányzati Hivatal Igarii Kirendeltsége (önkormányzati adóhatóság) végzi.

 

Így, az önkormányzati adóhatóság továbbra is élhet a végrehajtás lehetőségével, vagy akár a gépjármű forgalomból való kivonására vonatkozó kezdeményezés lehetőségével, ha az adótartozás az egy évi adótételt meghaladja, feltéve, hogy a fizetési kötelezettség 2020. december 31-ig keletkezett. Az állami adóhatóság a 2021-től keletkező egy évi gépjármű-adótartozás esetén kezdeményezheti a gépjármű forgalomból való kivonását.

 

A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat továbbra is az önkormányzati adóhatóság 11736051-15364531-08970000 számú számlájára kell megfizetni, erről február hónapban egyenlegértesítőt küldünk az érintettek részére.

A fizetési kötelezettséggel kapcsolatban felmerült kérdésére, valamint bármely helyi adót érintő kérdésére a 0625/506-105 204 mell. telefonszámon kérhet tájékoztatást.

Igar, 2021. január 11.

 

Dr. Kardos Tamás s.k.
jegyző

 

Igar község vízrendezése

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00009

 

Tájékoztató a községben megkezdődött – az Európai Unió Európai Regionális és Fejlesztési Alapok támogatásával megvalósuló – fejlesztésről

 

A kedvezményezett neve: Igar Község Önkormányzata

A projekt címe: Igar Község vízrendezése

A szerződött támogatás összege: 87 692 600 Ft.

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

 

A csapadékvíz elvezetése Igar község életében jelentős, talán az egyik legjelentősebb, amely évről évre ismétlődő megoldandó gondot jelent. A település egyes részeit hol itt, hol ott, bizonyos területeket évről-évre elönti a külvízgyűjtők irányából érkező nagy mennyiségű hordalékos víz.

A fejlesztés indokoltságát az adja, hogy az Igar község központjában lévő, a vízkárelhárítást szolgáló medrek és műtárgyak vagy nincsenek kiépítve, vagy a meglévők nincsenek kellő kapacitásra, állékonyságra kiépítve.

 

Ezen problémák megoldására nyújt lehetőséget a pályázati támogatás.

 

A fejlesztéssel megvalósítható a víz,- és hordalék visszatartás, csökkenthető a lakóházak irányában eddig kialakult elöntés veszélye. A műszaki kialakítással javulnak a vízkárelhárítás feltételei, javul a művek fenntarthatósága, élhetőbbé válik a település egésze.

Megvalósulhat egy olyan összefüggő hálózat, amely övárok – hordalékfogó – megfelelő kapacitású vízlevezető – befogadó láncolatot alkot.

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.12.31.

Projekt azonosító száma:TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00009

Igar Község vízrendezésének folytatása TOP-2.1.3-16-FE1-2019-00001

Kedvezményezett neve: Igar Község Önkormányzata

Projekt címe: Igar Község vízrendezésének folytatása

Szerződött támogatás összege: 48 000 349 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100 %

 

A projekt tartalmának bemutatása

Igar község topográfiai adottságaiból adódóan – részben katlan jelleg – az alapvető problémát a völgyfenéki fekvés, az erózióra hajlamos talaj, a nagy eséskülönbségekből adódó hordalékos vízlevonulások és a gyors összegyülekezések okozzák. A hordalék visszatartás a részvízgyűjtőkön nem megoldott, minden lemosott hordalék a kisebb esésű belterületi szakaszok határán, vagy magában a belterületben ülepedik ki, rosszabb esetben a belterületbe, az épületekbe bejut, meder- és műtárgyfeltöltődést, torlaszt, épületelöntést okoz.

A fejlesztés tárgyát képező tervezett vagy meglévő, de fejlesztésre szoruló vízelvezető elemek befogadója a Bozót patak medre lesz. Ezen mederszakaszok olyan állapotban vannak az Arany János utca alsó-középső szakaszán, hogy az 1,02 km2 vízgyűjtővel rendelkező levezető rendszer hozamait szállítani nem tudják. A vízgyűjtő felületét szántó művelésben lévő terület borítja. A vízgyűjtőterület Igar településhez tartozó közvetlen részének magas pontja 150 m szinten helyezkedik el. A befogadó Bozót patak 100 m szinten helyezkedik el, a magasságkülönbség 50 m, ami jelentős annak tükrében, hogy a terepi lefolyás hossza mintegy 1.500 m. A település hatékony vízkárelhárítási-védekezési tevékenységének alapvető feltétele, hogy a jó mederállapot megvalósuljon és az meg is maradjon. Érvényes ez az utcaszintű és a befogadó medrekre, műtárgyak is egyaránt.

A fejlesztés elengedhetetlen ahhoz, hogy a jövőben a káresemények kizárhatók, elkerülhetők vagy mérsékelhetők legyenek. Ezzel a fejlesztéssel megfelelő alapot lehet biztosítani a település csapadékvíz hálózatának, a burkolt felületekről levezetendő vízhozamok megfelelő befogadóba való bevezetéséhez is, a vízkáresemények megelőzéséhez.

Az Önkormányzat felmérése szerint az elöntésektől közvetlenül védendő értékek összességében 275,2 millió Forint értéket képviselnek, ami a pályázott összeg 5,73-szerese, így kijelenthető, hogy gazdasági szempontból is jelentős a beruházás. A projekt a lakóterületek védelmén túl, mezőgazdasági területek védelmét szolgálja.

A projekt komplexitását erősíteni kívánjuk többféle szemléletformáló eszköz, rendezvény révén. A szemléletformálás fókuszában a felelős vízgazdálkodás és vízfelhasználás van.

 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. év december hó 31. nap.

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-16-FE1-2019-00001

 

Országgyűlési választás 2018.

A köztársasági elnök 2/2018. (I. 11.) KE határozata az országgyűlési képviselők 2018. évi általános választása időpontjának kitűzéséről

Az Alaptörvény 2. cikk (3) bekezdése és 9. cikk (3) bekezdés e) pontja, valamint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 6.  §-a alapján az  országgyűlési képviselők 2018. évi általános választását 2018. április 8. napjára tüzöm ki.

Budapest, 2018. január 11.

Áder János. k.,
köztársasági elnök

 

NEMZETI VÁLASZTÁSI IRODA